Jasperien van Weerdt is redacteur bij IEX, IEXGeld, Belegger.nl en Beursduivel en auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.

Column

5 misverstanden over crowdfunding

Crowdfunding is riskanter dan aandelen en nog vier andere misverstanden.

Crowdfundingprojecten kunnen een welkome aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille. Maar niet iedereen is er goed mee bekend. Vijf misverstanden op een rij.

De markt voor crowdfunding (waarbij een grote groep beleggers samen in één project of bedrijf investeert) is in mei gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit recente cijfers van brancheorganisatie Crowdfundmarkt. Maar dat betekent niet dat het geen interessante belegging kan zijn. Helaas zijn er de nodige misverstanden over deze beleggingscategorie. We zetten er vijf op een rij.

1. Crowdfunding is bedoeld voor bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen

De tijd dat kleine en middelgrote ondernemers standaard naar hun huisbank lopen voor een lening, is voorbij. Ze gaan steeds vaker op zoek naar alternatieve financieringsvormen, waaronder crowdfunding. Uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering blijkt dat de omvang van financiering via de crowd vorig jaar met maar liefst 42% is gestegen. Crowdfunding wordt daarmee een steeds volwassener financieringsvorm. De onderzoekers voorspelden onlangs zelfs dat banken over drie jaar zijn ingehaald door andere partijen wat betreft de financiering van bedragen onder de 1 miljoen euro.

Lees ook: MKB-bedrijven kiezen vaker alternatieven voor banklening

Natuurlijk zijn er bedrijven die door de bank de deur zijn gewezen en vervolgens een poging wagen bij de crowd. Maar er zijn ook veel ondernemers die heel bewust kiezen voor crowdfunding, omdat dit voordelen heeft ten opzichte van een bancair krediet. Zo zijn de rentetarieven van een crowdfundlening soms lager, hebben ondernemers grip op de voorwaarden voor de financiering en levert een crowdfunding-campagne extra publiciteit op.

Daarnaast zijn er ook steeds meer ondernemers die bewust kiezen voor een combinatie van financieringsvormen, zoals een banklening en een lening via de crowd.

2. Er zijn uitsluitend kleine bedragen mee gemoeid

Wie denkt dat er via de crowd uitsluitend kleine bedragen worden opgehaald, heeft het mis. Er zijn ook bedrijven die enkele tonnen binnenhalen en soms zelfs meer dan een miljoen; bijvoorbeeld voor de aanleg van een zonnepark.

Uit het bovengenoemde onderzoek van de Stichting MKB Financiering blijkt ook dat er afgelopen jaar in de crowdfundmarkt vooral een grote stijging was te zien bij de categorie leningen boven 1 miljoen euro: het aantal verstrekkingen steeg hier met 96%, terwijl het aantal leningen onder de 50.000 euro juist met 9% is gedaald.

3. Crowdfunding is vooral om vrienden uit de brand te helpen

Natuurlijk gaan ondernemers die financiering zoeken met de pet langs bij familie en vrienden. Maar er zijn inmiddels zo'n 50 crowdfundingplatformen in ons land, waar belangstellenden openbare informatie kunnen vinden over aangeboden projecten en zich kunnen aanmelden.

Ook de geïnvesteerde bedragen nemen steeds verder toe, mede door de relatief hoge rendementen die met crowdfunding zijn te behalen. Voor steeds meer beleggers vormt crowdfunding inmiddels een vast onderdeel van de beleggingsportefeuille.

4. Crowdfunding is risicovoller dan een belegging in aandelen

Net zo divers als het palet aan beursgenoteerde ondernemingen is het aanbod aan crowdfundingprojecten. Dit betekent dat er ook grote verschillen zijn in risico en rendement. het is dus niet mogelijk om algemene uitspraken te doen over het risico van een crowdfundbelegging.

Crowdfundmarkt sprak eerder de verwachting uit dat Nederlandse crowdfundbeleggers er rekening mee moeten houden dat ze circa 5% van het bedrag aan uitstaande leningen moeten afboeken. Dat betekent dat nog altijd 95% wél wordt terugbetaald.

Gelukkig zijn er allerlei manieren om de risico's zoveel mogelijk in te dammen. Bijna alle platforms doen een screening voordat een financieringsaanvraag aan potentiële beleggers wordt aangeboden. De kwaliteit van de screening verschilt echter wel per platform. Er zijn platforms die uitsluitend naar de cijfers kijken, maar ook partijen die uitvoerig in gesprek gaan met ondernemers en het businessplan nauwkeurig toetsen.

Het is van belang om niet blind te varen op het oordeel van het crowdfundingplatform, maar zelf ook kritisch het financieringsvoorstel kritisch te bekijken voor je instapt. Daarnaast zijn er nog meer maatregelen die je kunt nemen om de kans op een misser te verkleinen. Ten eerste is een goede spreiding cruciaal: over verschillende crowdfundingplatformen, risicocategorieën, looptijden, sectoren en groeifases van bedrijven.

Ten tweede kan het verstandig zijn om ook een deel te reserveren voor leningen met zekerheden, zoals hypotheekrechten (op bijvoorbeeld een woonhuis of kantoorpand), pandrechten (op bijvoorbeeld de bedrijfsinventaris en voorraden), hoofdelijke aansprakelijkheid of een borgstelling. Mocht een bedrijf in problemen komen, dan is de kans dat je met lege handen achter blijft een stuk kleiner.

Zorg er verder voor dat u niet een te groot bedrag in crowdfundprojecten investeert. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert om niet meer dan 10% van uw vrij belegbare vermogen in deze categorie te beleggen. Zo houdt u de risico's beheersbaar. De rest kunt u spreiden over spaarrekeningen en beleggingen in aandelen, obligaties, vastgoed en andere beleggingscategorieën.

5. Er vallen torenhoge rendementen mee te behalen

Beleggers worden vaak gelokt met hoge rentepercentages. Maar vaak wordt vergeten dat dit brutorendementen zijn. Hier gaan nog kosten van af voor het crowdfund platform. Om een realistisch beeld te krijgen van wat u onder de streep overhoudt, is het verstandig om alle kosten in kaart te brengen. Wees op je hoede voor onverwachte kosten. Zo berekenen veel platformen de juridische kosten, waaronder de incassokosten, door aan de investeerders. Dat kan een behoorlijke domper zijn.

Daarnaast is er een kans dat sommige leningen waarin u investeert niet (volledig) worden terugbetaald. Ook dit gaat ten koste van uw uiteindelijke rendement.

Lees ook: Dit betekent de coronacrisis voor crowdfunding

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren