Nieuws

Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?

Een nieuwe wet zorgt voor gelijke regels voor financieringsplatformen in alle lidstaten. Dit zijn de belangrijkste verschillen met de oude situatie.

Sinds afgelopen vrijdag moeten alle financieringsplatformen in Europa aan de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) voldoen. Wat betekent dit precies voor platformen en beleggers? Een kort overzicht.

De wet heeft als doel de toegang tot financiering voor mkb-ondernemingen en projecten in heel Europa eenvoudiger te maken. De nieuwe wet zorgt voor gelijke regels voor financieringsplatformen in alle lidstaten. Dit moet ondernemers meer mogelijkheden geven om financiering op te halen, ook uit het buitenland. Daarnaast biedt het extra bescherming van investeerders door meer transparantie en standaardisatie.

“Deze wetgeving zorgt voor een stevig wettelijk kader voor financieringsplatformen, waardoor investeerders en ondernemers weten waar ze aan toe zijn en in de komende jaren kunnen nog veel meer ondernemers op deze manier financiering aantrekken”, aldus voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering.

Verbeterde verhandelbaarheid

De belangrijkste verschillen voor Nederland zijn volgens de stichting dat er een overzichtelijk en vergelijkbaar investeringsdocument komt per project, dat er mogelijkheden komen om leningen te verkopen en dat de investeringslimiet van 80.000 euro per platform vervalt.

Ook kunnen particulieren nu eenvoudig investeren via andere Europese platformen. “Dit opent de deur naar meer variatie in financieringsmogelijkheden binnen heel Europa”, aldus Kleverlaan.

De wet zal volgens hem ook leiden tot consolidatie en actievere samenwerking binnen de markt van financieringsplatformen. “Dit zal een overzichtelijker aanbod en helderdere voorwaarden voor investeerders en ondernemers opleveren, wat de vergelijkbaarheid tussen de verschillende platforms sterk zal verbeteren.”

Europabreed investeren

Met deze nieuwe wetgeving wordt investeren over grenzen heen ook eenvoudiger. Nederlandse platformen, die volgens Kleverlaan al tot de top in Europa behoren, krijgen de gelegenheid om hun diensten uit te breiden naar andere Europese landen. Tegelijkertijd zullen internationale platformen, waaronder die voor aandelen- en risicofinanciering, hun weg vinden naar Nederland, wat een breder aanbod aan investeringsmogelijkheden oplevert.

“De Europese crowdfunding-wetgeving is een krachtig signaal van de EU dat crowdfunding een belangrijke rol heeft voor het verstrekken van financiering aan bedrijven. Het is een stap in de richting van een meer dynamische en concurrerende Europese economie, waar creativiteit en innovatie gedijen.”

In juli van dit jaar bleek dat de meeste crowdfundingplatformen in Nederland nog geen Europese vergunning hadden. Platformen leken vooral de hoge kosten voor het aanvragen van de vergunning, in combinatie met een vereiste aanpassing aan de systemen, niet te willen of kunnen opbrengen.

Opvallend was dat Collin als een van de grotere partijen nog geen vergunning had. Volgens Kleverlaan hebben Collin, maar ook de platformen SamenInGeld, DuurzaamInvesteren en Mogelijk op het laatste moment de vergunning binnen.

Veel partijen vallen af

Van de 50 platformen in Nederland vroeg slechts een derde een vergunning aan. “Veel kleinere partijen stoppen of zijn al niet meer actief.”

Als een partij niet voldoet aan de Europese regelgeving, betekent dat niet direct dat de stekker eruit moet. De platformen mogen bestaande projecten blijven beheren, maar mogen geen nieuwe meer aanbieden. 

Kleverlaan ziet geen opvallende namen in het rijtje partijen dat nog geen vergunning heeft. “De bekende platformen voldoen inmiddels aan de Europese regelgeving of zijn in de afgelopen tijd gefuseerd met partijen die al aan de vergunning voldeden.” Hij wijst onder meer op de fusies rond Symbid en OnePlanetCrowd.

De nieuwe regelgeving heeft er volgens Kleverlaan nu al voor gezorgd dat “een tiental” buitenlandse partijen hun weg naar de Nederlandse markt heeft gevonden, wat leidt tot extra concurrentie. Onder meer Crowdcube en Seedrs zijn nu actief in Nederland. 

"De grote, professionele platformen die overblijven, kunnen nu nog meer kwaliteit gaan leveren en ook voor ondernemers en adviseurs wordt het speelveld een stuk overzichtelijker”, zo zei Kleverlaan.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’