Column
Beeld: iStock

Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus

Vastgoedbeleggers vrezen voor problemen als vastgoedpartijen deze schulden moeten herfinancieren tegen de huidige hoge rentes.

De wereldwijde commerciële vastgoedmarkt gaat gebukt onder enorme schulden, die snel aflopen. Vastgoedbeleggers vrezen voor problemen als vastgoedpartijen deze schulden moeten herfinancieren tegen de huidige hoge rentes.

In 2023 liep er voor in totaal $541 miljoen aan schulden in de commerciële vastgoedsector af, zo blijkt uit cijfers van datafirma Trepp. Dat is een recordbedrag. Tot aan 2027 loopt er nog voor $2,2 biljoen aan schulden af, die geherfinancierd moeten worden tegen beduidend hogere rentes, stelde Trepp.

Het grootste deel van de in 2023 afgelopen schulden is inmiddels afbetaald of verlengd. Veel vastgoedpartijen konden, al dan niet dankzij de coronacrisis, hun bestaande leningen in 2022 en 2023 met een of twee jaar verlengen. Maar deze leningen moeten binnenkort dan toch echt afbetaald of opnieuw afgesloten worden. En dat kan problemen opleveren voor vastgoedpartijen. Niet alleen vanwege de hogere rentes, maar ook door toegenomen leegstand en verzwakte kasstromen die allemaal op de waardering van vastgoed drukken.

In afwachting van renteverlagingen

Kantorenbeleggers worden al tijden hard geraakt door thuiswerkers, maar de schade aan de vastgoedsector is breder dan dat. Logistiek vastgoed, dat lange tijd erg populair was onder beleggers in het licht van de ‘e-commerce boom’, laat inmiddels ook veel tekenen zien van zwakte.

Een terugval van de inflatie en rentes in de afgelopen maanden hebben wat druk van de ketel gehaald, maar vastgoedbedrijven kijken nog steeds aan tegen vrij hoge rentes bij het oversluiten van hun aflopende leningen.

“Voor beleggers in commercieel vastgoed kunnen renteverlagingen [door centrale banken] niet snel genoeg komen”, aldus managing director Matthew Anderson van Trepp tegenover The Wall Street Journal.

Kredietgevers in de problemen

Ook zijn er zorgen dat de aanstaande problemen voor de commerciële vastgoedsector doorsijpelen naar andere sectoren, waaronder de financiële sector. Diverse instanties wijzen op de noodzaak dat financiële instanties hun blootstelling aan de commerciële vastgoedsector goed tegen het licht houden. Dat gaat verder dan alleen banken: meer dan $50 miljard aan leningen die dit jaar aflopen is verstrekt door onder meer fondsen van private equity-partijen, aldus Trepp.

Vaak komen kredietnemers tot een overeenkomst om bestaande leningen te verlengen, met de voorwaarde dat zij extra aflossingen doen. Maar soms kan ook besloten worden dat het beter is om de sleutels in te leveren in plaats van goed geld naar kwaad geld te gooien.

De huidige situatie wordt bemoeilijkt door het feit dat vastgoedpartijen het geregeld niet eens zijn met de kredietgever over de waarde van een pand. Zo houdt een kredietgever al snel rekening met het slechtste scenario. “Op een bepaald moment moeten vastgoedbeleggers beseffen dat kredietgevers mogelijk gelijk hebben over de druk op de waarderingen”, stelde Thaddeus Wilson, een partner bij advocatenkantoor King & Spalding.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst