Nieuws

95% van alle crowdfundingleningen wordt volledig terugbetaald

En de gemiddelde rente over crowdfundleningen bedraagt 7,7%, aldus Crowdfundmarkt. Eerder was dat hoger.

Nederlandse crowdfundbeleggers moeten er rekening mee houden dat ze circa 5% van het bedrag aan uitstaande leningen moeten afboeken. Dat verwacht Crowdfundmarkt.

Uit onderzoek van de crowdfundspecialist blijkt dat op leningen die uitstaan bij de 12 grootste crowdfundingplatformen in ons land op dit moment 2% niet meer wordt terugbetaald. Er staat in totaal ruim 700 miljoen euro uit. Hiervan is op dit moment 14 miljoen euro afgeboekt als gevolg van defaults. Bijna 300 miljoen euro is inmiddels afgelost. Dat is 40% van het totaal.

Crowdfundmarkt verwacht dat als de looptijd van alle leningen is verstreken uiteindelijk 5% niet zal zijn terugbetaald door de ondernemingen die via de crowd geld hebben opgehaald.

Gemiddelde rente is 7,7%

Op leningen via crowdfunding wordt beleggers gemiddeld 7,7% rente geboden. Eerder was dat nog meer dan 8%. Dit cijfer geeft de gemiddelde rente weer die wordt aangeboden op een investeringsportefeuille waarin bijvoorbeeld in elk project 100 euro is geïnvesteerd.

Het nettorendement is lager, omdat beleggers ook nog kosten moeten betalen aan het platform en eventueel bedragen moeten afboeken voor leningen van bedrijven die niet in staat zijn om de hoofdsom terug te betalen.

Het totale rendement op uw beleggingsportefeuille hangt ook af van de samenstelling hiervan.

Natuurlijk is het vervelend als een bedrijf niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Maar het hoeft geen ramp te zijn. Cijfers van Crowdfundmarkt laten zien dat een crowdfundbeleggers maximaal 20%, dus twee op de tien keer, defaults kan verwerken in zijn of haar portefeuille om toch een positief totaalrendement over te houden.

Spreiden is het devies

Maar onder het motto voorkomen is beter dan genezen, kunt u wel wat maatregelen nemen om het risico op wanbetaling zoveel mogelijk te verlagen. Behalve kritisch kijken waarin u belegt, met een gezonde dosis wantrouwen, is het verstandig om zoveel mogelijk spreiding aan te brengen in uw portefeuille.

Denk bijvoorbeeld aan het verdelen van uw beleggingen over verschillende:

  • crowdfundingplatformen
  • risico-categorieën (en dus ook verschillende rentetarieven)
  • looptijden
  • sectoren en
  • groeifases van bedrijven

Verder blijkt uit onderzoek van Fundwijzer dat defaults bovengemiddeld vaak voorkomen bij projecten met een hogere risicoclassificatie. Houd het aantal leningen met een hoge risicoclassificatie dus beperkt, hoe aantrekkelijk de geboden rente ook is.

Lees ook: De 10 grootste crowdfund blunders

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’