Nieuws

Er komen nauwelijks meer crowdfunding platformen bij

De crowdfundmarkt zit nog steeds in de lift, maar het aantal crowdfunding platformen stagneert.

De Nederlandse crowdfundmarkt is in het eerste halfjaar met 52% gegroeid op jaarbasis, zo becijferde Crowdfundmarkt onlangs. Maar dat zorgt niet voor een aanwas van nieuwe crowdfundingplatformen.

In 2019 zijn er geen crowdfundingplatformen bijgekomen. Uit de laatste update van het register crowdfundingplatformen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), van 4 april, blijkt dat op 1 november 2018 de laatste 'ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld' is toegekend. Deze werd afgegeven aan October Nederland.

Volgens Crowdfundmarkt schommelt het aantal crowdfundingplatformen in Nederland al jaren rond 50, terwijl de crowdfundmarkt steeds groter wordt.

Slapend bestaan

Op dit moment staat de teller op 49 geregistreerde platformen. Hiervan hebben er slechts 32 dit jaar nieuwe projecten gepubliceerd. De overige 17 leiden dus al meer dan een half jaar een slapend bestaan.

Lees ook: Crowdfunders investeren hogere bedragen

Onder de platformen die wél actief zijn, nemen drie partijen een dominante positie in. Dit zijn Collin Crowdfund, Funding Circle en Geldvoorelkaar. Dit trio heeft een gezamenlijk marktaandeel van bijna 40%.

Markt lastig toegankelijk voor toetreders

De grote spelers zijn al jarenlang actief in deze markt en hebben in de achterliggende periode een trackrecord opgebouwd bij zowel beleggers als ondernemers. Het oudste platform in het AFM-register is Geldvoorelkaar, dat al sinds 2012 een vergunning heeft.

Die situatie maakt het volgens Crowdfundmarkt lastig voor nieuwkomers om een voet tussen de deur te krijgen. Veel verder dan enkele tientallen nieuwe projecten per jaar komen zij niet.

Volume is cruciaal

Dat kan het lastig maken om de schoorsteen te laten roken. Volgens berekeningen van Crowdfundmarkt moeten platformen namelijk veel projecten financieren om onderaan de streep een positief resultaat te behalen, na aftrek van alle kosten, zoals personeelslasten, IT, marketing en huisvesting.

Een gemiddelde crowdfunding-campagne van €150.000 euro levert voor een platform ongeveer  €10.000 op, waarvan €8.000 afkomstig is van de ondernemer en 100 x €20 van de investeerders. Blijft het aantal projecten beperkt, dan zal het een uitdaging zijn om het hoofd boven water te houden.

Afdracht investeerders loopt flink uiteen

Bij de bovenstaande berekening moet overigens wel worden opgemerkt dat de bedragen die investeerders aan een crowdfunding platform afdragen fors verschillen. Uit een inventarisatie van Crowdfundmarkt van negentien aanbieders van crowdfundprojecten blijkt dat vier partijen helemaal geen kosten uiteen brengen. Maar er zijn ook enkele platformen die €30 in rekening brengen. De gemiddelde afdracht bedraagt €20.

Meer weten over crowdfunding? Check: De 10 grootste crowdfund blunders

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’