Jasperien van Weerdt is redacteur bij IEX, IEXGeld, Belegger.nl en Beursduivel en auteur van het boek 'Financieel fit in 30 dagen'.

Column

De 10 grootste crowdfund blunders

Met crowdfunding vallen beduidend hogere rendementen te behalen dan met een spaarrekening of staatsobligaties. Pas wel op voor deze 10 missers.

Met crowdfunding vallen beduidend hogere rendementen te behalen dan met een spaarrekening of staatsobligaties. Pas wel op voor deze 10 missers.

Crowdfunding voorziet duidelijk in een behoefte. In het eerste halfjaar is de Nederlandse crowdfundmarkt met maar 52% gegroeid op jaarbasis, zo blijkt uit recente cijfers van Crowdfundmarkt.nl.

Een voorwaarde voor een goed rendement is wel dat u uw huiswerk goed doet. We zetten de tien grootste crowdfund blunders voor u op een rij.

1. Geen idee hebben waar u in belegt

Beleg nooit in zaken die je niet begrijpt en waar je geen verstand van hebt, is het levensmotto van superbelegger Warren Buffett.

Dit geldt ook voor crowdfunding. Zorg dat u begrijpt waar het bedrijf dat geld ophaalt mee bezig is, wat de risico’s zijn en of de voorgespiegelde rendementen realistisch zijn.

Meer tips waar u op kunt letten bij de selectie van een project: Vijf crowdfundingvalkuilen

2. Alle ballen op één project

Aan beleggingen in start-ups en andere kleine bedrijven kleeft een verhoogd risico: ze hebben zich nog niet bewezen. Zorg er daarom voor dat u niet op één paard wedt, maar u kansen spreidt. Mocht een van de bedrijven failliet gaan, dan is de schade beperkt. Gelukkig zijn steeds meer investeerders zich hiervan bewust.

Zorg ook voor voldoende spreiding over sectoren, looptijden en eventueel crowdfundplatformen.

3. Met uw complete vermogen de crowd in

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) adviseert om niet meer dan 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding. Zo houdt u de risico's beheersbaar.

De rest kunt u spreiden over spaarrekeningen en beleggingen in aandelen, obligaties, vastgoed en andere beleggingscategorieën.

4. ... met geld dat u eigenlijk niet kunt missen

Net als bij andere beleggingen geldt ook voor crowdfunding: beleg alleen met geld dat u kunt missen. Het kans soms even duren tot een investering zich uitbetaalt en soms blijft rendement zelfs uit. Dat is vervelend als u het geld hard nodig heeft, voor bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe auto of uw pensioen.

5. Blind staren op het bruto rendement

Er staan vaak aantrekkelijke rentepercentages vermeld op crowfundplatformen, maar besef dat dit brutorendementen zijn. Er is een kans dat sommige leningen waarin u investeert niet (volledig) worden terugbetaald. Ook brengen crowdfund platforms kosten in rekening. Dit alles drukt het uiteindelijke rendement.

Uit de laatste cijfers van Crowdfundmarkt blijkt dat de gemiddelde aangeboden rente van alle crowdfunding projecten vanaf 2016 uitkomt op 8,5%. Het gemiddelde nettorendement bedraagt 5,07%. Dat is zeker niet slecht, maar wel een stuk lager dan het brutobedrag.

6. Geen oog hebben voor de risico's

Een dubbelcijferig rendement lijkt te mooi om waar te zijn en is dat vaak ook. Een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico. Kijk daarom goed welke risico’s aan deze belegging verbonden zijn.

Sommige platformen geven een aardige indicatie door middel van een rating. Maar let op: deze zijn niet altijd zaligmakend.

Lees ook: Het gevaar van kant-en-klare-risicoprofielen bij crowdfunding

Check ook hoe bij een faillissement het resterende vermogen over de schuldeisers wordt verdeeld. Vaak hebben de Belastingdienst en de bank voorrang.

7. ... en de kosten

Kosten drukken altijd op het nettorendement. Breng daarom goed in kaart welke kosten het platform in rekening brengt. Wees alert op onverwachte kosten. Zo berekenen veel platformen de juridische kosten, waaronder de incassokosten, door aan de investeerders. Dat kan een behoorlijke domper zijn.

Check ook: Dit zijn de kosten van crowdfunding

8. Beleggen in een project zonder zekerheden

Soms worden aan crowfundleningen zekerheden gevestigd. Dat geeft wat meer houvast als het bedrijf waarin u investeert in financiële problemen komt.

Denk bijvoorbeeld aan hypotheekrechten (op bijvoorbeeld een woonhuis of kantoorpand), pandrechten (op bijvoorbeeld de bedrijfsinventaris en voorraden), hoofdelijke aansprakelijkheid of een borgstelling.

Zorg dat u ook weet of sprake is van een eerste recht, waarbij u dus als eerste partij aanspraak kunt maken op de gestelde zekerheid. Dat verdient uiteraard de voorkeur boven zekerheden waarbij u achteraan de rij moet aansluiten.

Wees wel realistisch. Van een kale kip kun je niet plukken.

9. Geen weloverwogen keuze tussen aandelen of leningen

Crowdfunding is een verzamelnaam voor verschillende soorten beleggingen. Er zijn drie smaken: leningen, aandelen en converteerbare leningen.

Kiest u voor een lening, dan ontvangt u net als bij een gewone obligatie periodiek rente. Aan het einde van de looptijd wordt de hoofdsom afgelost. Deze beleggingsvorm is in Nederland het meest populair.

Bij aandelen bestaat het rendement uit een eventuele winst bij de verkoop van aandelen en een uitgekeerde dividenden.

Daarnaast is ook een mengvorm mogelijk. Hierbij wordt eerst een lening verstrekt met een vaste looptijd en rente. Als de looptijd is verstreken, kunt u de lening met korting omzetten in aandelen. Heeft u daar geen interesse in, dan krijgt u alsnog de hoofdsom uitgekeerd.

Zoals u ziet hebben deze beleggingen verschillende karakteristieken. Het principe one size fits all gaat hier niet op. Kies de variant die aansluit bij uw wensen, beleggingshorizon, doelstellingen en risicoperceptie.

10. Het platform niet goed onderzocht

Ons land kent inmiddels een verscheidenheid aan platformen. Sommige zijn van alle markten thuis, terwijl andere zich hebben gespecialiseerd in een bepaalde sector of beleggingscategorie.

De kwaliteit verschilt per platform. Het ene platform kent een grondiger screening dan het andere. Ook de transparantie verschilt. Verdiep u goed in de werkwijze. Ontbreekt er informatie of is het platform niet bereid om extra informatie te geven als u daarom vraagt, dan is terughoudendheid geboden.

Check ook of het platform een ontheffing of vergunning heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het register crowdfunding-platformen vindt u hier.

Lees ook: Hoe groot is het risico op een default bij crowdfunding? En hoe erg is het?

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren