Column

Dit zijn de kosten van crowdfunding

Een investeerder draagt bij crowdfunding gemiddeld 20 euro aan kosten af aan een crowdfundingplatform.

Uit onderzoek van Crowdfundmarkt blijkt dat een investeerder in crowdfunding gemiddeld 20 euro aan kosten afdraagt aan een crowdfundingplatform. Vier van de negentien onderzochte aanbieders van crowdfundingprojecten brengt geen kosten direct bij de investeerder in rekening.

Wel merkte Crowdfundmarkt  op dat de kosten per platform “behoorlijk” uiteenlopen. In het onderzoek werd gekeken naar hoeveel een investeerder aan kosten kwijt is gedurende de gehele looptijd van een project (zestig maanden, met maandelijkse aflossing) als hij 1.000 euro investeert. Alleen de door de AFM goedgekeurde platformen die minimaal vijf projecten hebben gelanceerd in 2018 vielen binnen het onderzoek.

Hieruit rolt dat investeerders het meeste geld kwijt zijn bij Collin Crowdfund en DuurzaamInvesteren, namelijk dertig euro. Bij Crowdestate en Kapitaalopmaat blijven de kosten relatief beperkt met negen euro. Een investeerder betaalt helemaal niets bij Crowdaboutnow, Greencrowd en Lendahand.

Kosten vs. werkelijk rendement

Belangrijk is volgens Crowdfundmarkt ook op welk moment het platform de kosten int. Dit kan invloed hebben op het werkelijke rendement dat wordt gerealiseerd. “Het werkelijke rendement voor een investeerder kan circa 1% lager uitvallen dan de aangeboden rente”, aldus Crowdfundmarkt. Gemiddeld bieden ondernemers 8,5% rente op crowdfundingleningen in Nederland.

Een andere kanttekening, is dat diverse platformen de kosten in sommige gevallen omlaag brengen, als u bijvoorbeeld meer investeert. Zo hebben KapitaalOpMaat en Collin Crowdfund loyaliteitsprogramma's waardoor de kosten per investering dalen naarmate men meer investeert. Bij DuurzaamInvesteren zijn de kosten lager bij projecten met een looptijd onder de zestig maanden.

Staar u overigens niet blind op de kosten: het werkelijke rendement op een crowdfundinginvestering hangt niet alleen af van de kosten van een crowdfundingplatform. Ook het moment van inleg en de mogelijkheid op vervroegd aflossen zijn onder meer van belang.

Kosten uitgelegd

Met welke kosten krijgt u te maken als u investeert via crowdfunding? Aan investeerders worden meestal alleen de transactiekosten berekend, zoals u bij een gemiddelde webshop ook zou hebben als u een product koopt. Sommige platforms berekenen een kleine fee voor hun diensten, doorgaans minder dan 1% van het geïnvesteerde bedrag.

Ook is er soms sprake van een beheervergoeding. Dit is een vergoeding die de investeerder betaalt aan de beheerder van het platform voor het technische, administratieve en financiële beheer van crowdfundingbeleggingen.

Voor een ondernemer die geld op wil halen, kunnen er onder meer kosten zijn voor de plaatsing van een project of voor een begeleidingspakket en intake bij een financieel adviseur. Lukt het om het beoogde bedrag te crowdfunden, dan berekenen platforms bovendien doorgaans een bepaald percentage van het financieringsbedrag.

Kosten veranderen ook

De kosten van platforms blijven aan veranderingen onderhevig. Zo besloot Collin Crowdfund in april van dit jaar nog om de beheervergoeding voor investeerders te verhogen van 0,85% per jaar tot 0,1% per maand. “Mijn interpretatie van deze wijzigingen is dat Collin blijkbaar niet hoeft te concurreren op prijs bij investeerders en kunnen prijzen verhoogd worden”, zei crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan hier destijds over. “Blijkbaar zijn er voldoende investeerders, wat ook te zien is, doordat projecten snel gefinancierd zijn. Wellicht kunnen ze hiermee ook de buffers aanvullen.”

Een verhoging van de kosten is volgens Kleverlaan ook niet per definitie negatief. In het geval van Collin worden de kosten beter verspreid. De beheerkosten van 0,85% werden voorheen aan het begin van het jaar geïnd. “Bij een default vlak na de jaarlijkse afschrijving van 0,85% waren de investeerders in de oude situatie dit kwijt.”

Door de nieuwe kostenstructuur is het volgens Kleverlaan ook voor Collin zelf belangrijk dat projecten volledig afgelost worden. “Ook wordt het voor investeerders een stuk transparanter, omdat er nu maandelijks een vast percentage (0,1%) ingehouden wordt op de uitgekeerde rente”, aldus Kleverlaan.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’