Nieuws

'Crowdfundmarkt zal in 2021 explosief groeien'

Er zijn twee potentiële katalysatoren: een 'post-coronazomer' en een open Europese markt.

De markt voor crowdfundleningen is afgelopen jaar met 20% gekrompen, maar zal in 2021 naar verwachting explosief groeien. Dat voorspelt Crowdfundfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding in Nederland.

Jarenlang liet de crowdfundmarkt een stabiele groei zien, tot de coronapandemie roet in het eten gooide. Uiteindelijk is er afgelopen jaar 273 miljoen euro gefinancierd via de crowd. Dat is ongeveer gelijk aan het niveau van 2018 en 20% lager dan in 2019.

Herstel

In het vierde kwartaal is de markt weer aardig opgekrabbeld. Toen werd ruim 93 miljard euro gefinancierd via de crowd, zo heeft Crowdfundmarkt becijferd. Dat is gelijk aan het vierde kwartaal van 2019; dus de periode voor de coronacrisis.

De rek is er nog lang niet uit, denkt Crowdfundmarkt. De organisatie verwacht dat de markt dit jaar explosief zal groeien en zelfs voor het eerst richting een half miljard funding zal gaan. Zij voert hiervoor twee redenen aan: een 'post-coronazomer' en een open Europese markt.

Crowdfundmarkt wijst erop dat de coronasteunmaatregelen op een gegeven moment zullen aflopen. Hierdoor kan crowdfunding weer een belangrijke rol spelen in de financiering van het MKB.

De organisatie erkent dat er nog veel onzekerheid heerst over de coronacrisis, maar nu is gestart met de vaccinaties gloort er wel licht aan het einde van de tunnel.

Enorme berg spaargeld

Bovendien zitten consumenten op een enorme berg spaargeld, die tijdens de coronacrisis verder is gestegen. Als de coronacrisis voorbij is, zullen ze weer meer gaan besteden. Ondernemers zullen daar op inspringen met nieuwe ideeën en (groei-)plannen.

Volgens Crowdfundmarkt staat de crowdfundmarkt klaar om straks snel een brug te slaan tussen ondernemers die hun plannen willen financieren en spaarders die op zoek zijn naar een goed rendement.

Toetreding grote Europese spelers

Zoals gezegd kan ook de ontwikkeling van een open Europese markt, als gevolg van nieuwe wetgeving, als katalysator fungeren. Crowdfundmarkt verwacht dat dit jaar enkele grote Europese spelers de Nederlandse markt zullen betreden. Omgekeerd zullen waarschijnlijk enkele kleine 'slapende' spelers van het toneel verdwijnen.

Vastgoed blijft belangrijkste sector

Zoomen we nog even in op de laatste cijfers, dan valt op dat vastgoed de sector blijft waar het meest in geld in omgaat. 23% van de totale financiering vloeide naar vastgoedprojecten. Op enige afstand volgen energie en dienstverlening:

 

Aantal projecten zit weer in de lift

Het aantal aangeboden projecten liet in het tweede kwartaal een dip zien. Daarna herstelde zich dit weer, maar het niveau van voor de coronacrisis is nog niet bereikt.

Nettorendement bedraagt 4,5%

De gemiddeld aangeboden rente bedraagt 6,9%. Het nettorendement komt uit op 4,5%. Dit is het bedrag dat beleggers overhouden na aftrek van kosten en afboekingen voor leningen van bedrijven die niet in staat zijn om de hoofdsom terug te betalen.

 

 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’