Nieuws

35% groei crowdfundingmarkt in derde kwartaal

De groei zwakt wel af. Dat blijkt uit onderzoek van Crowdfundmarkt.

De crowdfundingmarkt in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar met 35% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt, die sinds 2015 deze markt in kaart brengt.

De crowfdundmarkt bestaat uit twee soorten beleggingen: leningen en aandelen. De totale markt kwam in de afgelopen drie maanden uit op 66,3 miljoen euro, verdeeld over 724 projecten.

Over heel 2019 financierden de crowdfundingplatformen die zich bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben laten registreren tot nu toe ruim 229 miljoen euro, verdeeld over 2.562 projecten. Na het eerste halfjaar stond de teller nog op 1.624 projecten.

Marktgroei vlakt af

De procentuele groei van de markt neemt daardoor wat af, op zowel kwartaal- als jaarbasis. In het tweede kwartaal was nog een groei te zien van 52% op jaarbasis, tewijl de crowdfundmarkt in het derde kwartaal van vorig jaar nog met 48% groeide.

Geboden rente: 8,4%

Over de leningen die via de crowd worden verstrekt wordt dit jaar tot nu toe een gemiddelde rente geboden van 8,4%. Het gemiddelde nettorendement bedraagt momenteel 5,1%. Dat is iets hoger dan in het vorige kwartaal, toen het nettorendement nog 5,07% bedroeg. 

Het nettorendement geeft de gemiddelde rente weer die wordt aangeboden op een investeringsportefeuille waarin bijvoorbeeld in elk project 100 euro is geïnvesteerd. Dit cijfer wordt berekend door de rente te verminderen met de kosten die platforms in rekening brengen en eventuele afboekingen voor leningen van bedrijven die niet in staat zijn om het geleende geld aan de investeerders terug te betalen.

Kanttekeningen

Bij de rendementscijfers moeten wel enkele kanttekeningen worden gemaakt. Zo is de ene investering uiteraard de andere niet. Er zijn grote onderlinge verschillen.

Ten tweede zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op cijfers uit het verleden en dus een momentopname. Ze hebben geen voorspellende waarde, aangezien nu natuurlijk nog niet bekend is welke afboekingen er in de toekomst nog moeten plaatsvinden. Om die reden is het rendement van oudere lening-portefeuilles lager dan van jongere.

Verder moet worden aangemerkt dat het totaal aantal projecten bij de meeste crowdfundingplatformen nog steeds vrij klein is, waardoor het lastig is om een echt goede analyse te maken. Dit verandert als de crowdfundingmarkt verder is gegroeid en meer volwassen is geworden.

Lees ook: 95% van alle crowdfundingleningen wordt volledig terugbetaald

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Crowdfundmarkt in eerste jaarhelft met 37% gekrompen
  2. Liquiditeitsproblemen MKB nemen af
  3. Nederlandse crowdfundmarkt is gehalveerd
  4. 5 misverstanden over crowdfunding
  5. MKB-bedrijven kiezen vaker alternatieven voor banklening