Nieuws

Rendement crowdfunding op jaarbasis gedaald

Een portefeuille op een crowdfunding platform levert momenteel een nettorendement op van 5,1%. Dat is iets lager dan een jaar geleden.

Een portefeuille op een crowdfunding platform levert momenteel een nettorendement op van 5,1%. Dat is iets lager dan een jaar geleden.

De gemiddelde aangeboden rente van alle crowdfunding projecten vanaf 2016 komt momenteel uit op 8,5%, zo blijkt uit een inventarisatie van Crowdfundmarkt.nl.

Dit cijfer geeft de gemiddelde rente weer die wordt aangeboden op een investeringsportefeuille waarin bijvoorbeeld in elk project 100 euro is geïnvesteerd. In de meting zijn alle projecten van platformen die bij AFM zijn geregistreerd meegenomen.

Nettorendement

Het gemiddelde nettorendement bedraagt 5,1%. Dit cijfer is iets lager dan in het derde kwartaal van 2018, toen beleggers netto 5,2% overhielden. 

Het nettorendement wordt berekend door de rente te verminderen met de kosten die platforms in rekening brengen en eventuele afboekingen voor leningen van bedrijven die niet in staat zijn om het geleende geld aan de investeerders terug te betalen

Kanttekeningen

Bij de cijfers moeten wel enkele kanttekeningen worden gemaakt. Zo is de ene investering de andere niet. Er zijn grote onderlinge verschillen.

Ten tweede zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op cijfers uit het verleden en dus een momentopname. Ze hebben geen voorspellende waarde, aangezien nu natuurlijk nog niet bekend is welke afboekingen er in de toekomst nog moeten plaatsvinden. Om die reden is het rendement van oudere lening-portefeuilles lager is dan van jongere.

Verder moet worden aangemerkt dat het totaal aantal projecten bij de meeste crowdfundingplatformen vrij klein is, waardoor het lastig is om een echt goede analyse te maken. Dit verandert als de crowdfundingmarkt verder is gegroeid en meer volwassen is geworden.

Hoe zat het ook alweer met de rendementen?

Hoeveel rendement u op uw belegging haalt, hangt onder andere af van de vorm van crowdfunding. Er zijn drie smaken: leningen, aandelen en converteerbare leningen.

Crowdfundig via leningen

Kiest u voor een lening, dan ontvangt u net als bij een gewone obligatie periodiek rente. Tot slot wordt hoofdsom afgelost.

Deze beleggingsvorm is in Nederland het meest populair, volgens Crowdfundmarkt: meer dan 90% van het aantal projecten betreft een lening.

Crowdfunding via aandelen

Bij aandelen bestaat het rendement uit een eventuele winst bij de verkoop van aandelen en een uitgekeerde dividenden, mits daar financiële ruimte voor is.

Crowdfunding via converteerbare leningen

Een mengvorm is ook mogelijk. Hierbij wordt eerst een lening verstrekt met een vaste looptijd en een vaste rente. Alleen lost het bedrijf tijdens de looptijd niet af. Als de looptijd is verstreken, kun je de lening met korting omzetten in aandelen. Hierna ontvangt u over je belang dividend.

Heb je geen interesse in aandelen, dan krijgt u alsnog de hoofdsom uitgekeerd.

Lees ook: Vier tips voor uw eerste crowdfund-investering

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Crowdfundmarkt in eerste jaarhelft met 37% gekrompen
  2. Liquiditeitsproblemen MKB nemen af
  3. Nederlandse crowdfundmarkt is gehalveerd
  4. MKB-bedrijven kiezen vaker alternatieven voor banklening
  5. 5 misverstanden over crowdfunding