Nieuws

“Financiering startups anders dan verwacht”

De financiering van startups gaat anders dan verwacht, ziet Patrick Leers van investeerdersnetwerk Mind Hunter.

De financiering van startups gaat anders dan verwacht, ziet Patrick Leers van investeerdersnetwerk Mind Hunter. “Niet business angels, informal investors of venture capital-partijen zijn de voornaamste financiers van startups, maar vrienden, familie en de ondernemers zelf.”

Hij baseert zich op uitkomsten van een Amerikaans onderzoek naar de financiering van startups. In een column somt Leers een paar punten op uit dat onderzoek:

  • In totaal wordt er in de Verenigde Staten 530 miljard dollar aan kapitaal per jaar in startups geïnvesteerd. Hiervan wordt slechts 4% gefinancierd door business angels of informal investors, de rijke individuele investeerders. Deze 4% geldt ook voor venture capital. Slechts 0.05% van startups die aan de bel trekt bij een venture capital-partij ontvangt ook daadwerkelijk een investering. Met andere woorden: slechts 5 op de 10.000 startups verkrijgt financiering via venture capital.

  • De ondernemers zelf (35%), familie en vrienden (11%) zijn goed voor bijna de helft, namelijk 46% van de financieringen. 

  • Crowdfunding is goed voor bijna 1% van het totaal en de bank neemt 2,5% voor haar rekening. 

  • Overige financieringsbronnen zijn verdeeld over meerdere kleine partijen, waaronder leverancierskrediet, leasing, factoring en dergelijke.

Volgens Leers is het door het internet sneller en goedkoper geworden om een onderneming te starten. “Hierdoor is het aantal startups honderd keer hoger geworden, terwijl het aantal venture capital-partijen praktisch gelijk bleef,” aldus Leers.

“Voorheen werd er eerst veel geld opgehaald bij venture capital (al dan niet in combinatie met informal investors) om een bedrijf te starten, waarna het product of dienst gebouwd werd en de verkopen konden beginnen. Nu is het vooral de eigen inbreng van 50.000 tot 100.000 euro die de start moet financieren."

"De beste startup financiert zijn eigen start en schakelt voor de vervolgfinancieringen een professionele coroprate finance- of capital search-partij in.”

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  2. Zo belegt u in private markten
  3. Private equity doet deals met minder schulden
  4. Waarom startups van de beurs wegblijven
  5. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt