Nieuws

Zo belegt u in private markten

Overweegt u om te beleggen in private markten? Zes punten om rekening mee te houden.

 

 1. Beperkte liquiditeit
  Bedenk dat een belegging in private markten gepaard gaat met een lange periode van beperkte liquiditeit: een private belegging kan niet zomaar worden verkocht. Soms zit u wel tien jaar of langer vast aan de belegging. Bedenk dus dat een deel van uw portefeuille voor een lange periode illiquide blijft.

 2. Risico’s lopen al snel op
  Het ligt voor de hand dat het niet verstandig is om een volledige portefeuille op te bouwen uit enkel private beleggingen, maar ook binnen het private deel van de portefeuille is spreiding belangrijk om de risico’s binnen de perken te houden.

  Combineer beleggingen in risicovollere activa, als private equity, met private beleggingen die wat meer de nadruk leggen op een continue inkomstenstroom. Denk in dit laatste geval aan private schulden van bedrijven met een sterke balans.

 3. Ga een stap verder met spreiding
  Spreiding gaat verder dan beleggingen verdelen over verschillende asset classes. Spreid ook over verschillende regio’s, managers, strategieën en jaren (kies voor verschillende startdata van private fondsen). Een dergelijke spreiding aanbrengen is niet altijd makkelijk en hangt bijvoorbeeld af van wanneer verschillende fondsen kapitaal ophalen.

  De portefeuille met private beleggingen van institutionele beleggers bestaat doorgaans uit 15 tot 25 fondsen. Zo’n portefeuille is goed gespreid, zonder dat dit leidt tot een verwatering van het rendement.

 4. Neem de tijd
  Het opbouwen van een portefeuille van private beleggingen kost tijd. De meeste fondsen op publieke markten zijn open-ended, waardoor iedereen de mogelijkheid heeft om op ieder moment in te stappen. Dit maakt het makkelijk om direct, volledig geïnvesteerd te zijn. Maar bij private beleggingen duurt het jaren voordat u een goed gespreide portefeuille heeft opgebouwd.

  Het kan een tijd duren voordat u in een bepaalde regio kan stappen, omdat er gewoonweg geen fondsen werden gelanceerd. Zelfs nadat beleggers kapitaal hebben ingelegd in een fonds, kan het nog jaren duren voordat een fondsmanager dat geld aan het werk zet. Ook dit bevestigt waarom privaat beleggen gepaard gaat met een lange horizon.

 5. Fondsmanager is belangrijk
  De zoektocht naar een geschikte fondsmanager is enorm belangrijk voor de prestaties van uw private beleggingen. Er zit nogal een groot verschil tussen de best en slechts presterende fondsen in de markt.

  Elk fonds heeft een specifieke portefeuille en posities worden vaak niet gedeeld. Dit maakt het des te belangrijker dat u op zoek gaat naar een fondsmanager die u vertrouwt.

 6. Toegang tot topmanagers is beperkt
  Private fondsen die door topmanagers worden gerund zijn vaak beperkt in omvang of vereisen een groot instapbedrag om mee te mogen doen. Bovendien zijn deze fondsen snel overschreven, waardoor managers selectief kunnen zijn in welke beleggers zij toelaten.

  In dit soort gevallen krijgen limited partners die al vaker via de manager belegden, vaak voorrang. Daarom is het belangrijk om sterke banden op te bouwen met managers om volledig te profiteren van de historisch hoge rendementen van private beleggingen.
Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

 1. 2023 was een verloren jaar voor private equity
 2. Private equity doet deals met minder schulden
 3. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt
 4. Waterland: veel incidenten, maar het geld blijft stromen
 5. Altix maakt private equity voor particulieren mogelijk