Column

Investeren in groepsverband? Dat wordt makkelijker

Sinds 1 juli mogen ook meer dan twee business angels gebruik maken van de zogenoemde Seed Business Angel-regeling. Wat betekent dit concreet?

Sinds 1 juli mogen ook meer dan twee business angels gebruik maken van de zogenoemde Seed Business Angel-regeling. Wat betekent dit concreet? Een beknopt overzicht van de regeling.

Via de Seed Business Angel-regeling kunnen ervaren investeerders, die vaak ook ondernemers zijn geweest, een renteloze geldlening aanvragen voor het opzetten van een investeringsfonds, waarmee zij investeren in start-ups. De regeling is in het leven geroepen door de overheid, om de financiering van jonge start-ups te verbeteren.

De ervaren investeerders brengen expertise en kapitaal in en de overheid verdubbelt deze inleg in de vorm van een renteloze lening. Het Rijk en de investeringspartners hebben eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld voor investeringen. Zij hebben dus een even groot belang in het fonds, om de onafhankelijkheid van de investeringsbeslissingen te waarborgen.

Niet voor iedere investeerder

Een groep investeerders kan tot maximaal 1 miljoen euro renteloze leningen ontvangen om te investeren in een portefeuille van startups. Maar niet iedere investeerder kan zomaar een aanvraag doen. Zo dient de investeerder een goed onderbouwd fondsplan te hebben voor een closed-end participatiefonds en moet hij laten zien dat hij de capaciteiten heeft om participaties te verkrijgen en te beheren. Ook op relevante ervaring en deskundigheid wordt getoetst.

In theorie is de regeling, mede dankzij de gunstige terugbetalingsmogelijkheden, vooral interessant voor vermogende particulieren die hun vermogen willen investeren en hun kennis en netwerk willen delen.

Uit recent onderzoek is echter naar voren gekomen dat zij nog relatief onbekend zijn met de Seed Business Angel-regeling. “Dat terwijl deze groep investeerders juist een belangrijke bijdrage kan leveren in het vergroten van het durfkapitaal voor start-ups in de vroege fase”, aldus het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Mede hierdoor werd besloten dat nu meer dan twee investeerders een aanvraag mogen indienen voor de regeling, waar dit eerder nog maximaal twee investeerders mochten zijn.

Belangrijke uitbreiding

“Dit is een belangrijke uitbreiding, omdat in de praktijk business angels gezamenlijk willen investeren, om risico’s te verdelen”, aldus voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering. Door een bundeling van het kapitaal worden deze investeerders bovendien flexibeler, terwijl start-ups toegang krijgen tot een breder netwerk.

“Door de Seed Business Angel regeling open te stellen voor groepen business angels, sluit de regeling beter aan bij het investeren in groepsverband”, aldus Kleverlaan.

Vermogensbeheerder Schroders wees al eerder op het belang van investeren in groepsverband. “Co-investeringen bieden de flexibiliteit die nodig is wanneer stabiliteit in de markt ontbreekt”, aldus deskundigen van de vermogensbeheerder. Schroders wijst erop dat beleggen in private equity doorgaans lokale kennis en ervaring vergt en dat co-investeren een oplossing kan zijn om valkuilen te voorkomen en kansen niet te missen.

Inmiddels zijn er onder de regeling sinds 2017 vijftien fondsen opgezet, die samen in dertig start-ups investeerden. In totaal werd ruim 30 miljoen euro ingebracht door private investeerders en het Rijk.

Het Rijk zegt voor de periode 1 juli tot en met 31 december nog een budget van 5 miljoen euro te hebben voor partners die willen investeren in startups.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Gaat het echt zo goed met private equity?
  2. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  3. Zo belegt u in private markten
  4. Private equity doet deals met minder schulden
  5. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt