Column

Dit zijn de grootste misverstanden over alternatieve financiering

Non-bancaire financiering is duur en bedoeld voor bedrijven die niet bij de bank terecht kunnen, wordt vaak gedacht.

Volgens Stichting MKB Financiering (SMF) bestaan er nog altijd veel misverstanden over alternatieve financiering. Wat zijn de grootste? Stichting MKB Financiering (SMF) zet er drie op een rij.

1. Er zijn slechts drie banken

Er heerst volgens SMF nog steeds de gedachte dat ze in het algemeen de keuze hebben uit slechts drie banken als zij op zoek zijn naar financiering. Veel mensen weten wel dat er alternatieven zijn zoals crowdfunding, maar vaak wordt gedacht dat dit vooral voor bedrijven is die geen “gewone” financiering kunnen krijgen, aldus SMF.

Hoewel het klopt dat drie banken nog steeds een dominante positie innemen in de markt voor ondernemingsfinanciering, is dat wel aan het veranderen. Er zijn inmiddels honderden alternatieven beschikbaar. "Zo veel en zo goed dat wij liever niet meer spreken van alternatieve financiering, maar van financiering door non-bancaire geldverstrekkers", aldus het SMF.

Onder meer de financieringsvorm crowdfunding groeit nog steeds hard en de markt lijkt zich sterk te herstellen van de coronadip. In een onderzoek van SMF eerder dit jaar werd de verwachting uitgesproken dat banken over drie jaar zullen zijn ingehaald door andere partijen wat betreft de financiering van bedragen onder de 1 miljoen euro.

2. Alternatieve financiering is voor bedrijven die geen bankfinanciering kunnen krijgen

SMF merkte op dat vaak gedacht wordt dat non-bancaire financiering met name gericht is op bedrijven die geen bankkrediet kunnen krijgen. "Non-bancaire geldverstrekkers verstrekken alleen krediet aan financierbare ondernemingen. Daarom is het voor bedrijven tegenwoordig een cadeau dat ze kunnen kiezen uit zo veel aanbieders."

Volgens het SMF kunnen ondernemers door het uitgebreide aanbod veel beter een geldverstrekker uitzoeken die past bij hun onderneming, business en branche. Ook kan bijvoorbeeld een crowdfundingcampagne extra publiciteit opleveren.

Daarnaast zijn er ook steeds meer ondernemers die bewust kiezen voor een combinatie van financieringsvormen, zoals een banklening en een lening via de crowd.

SMF erkent dat er ook bedrijven zijn van wie het financieringsverzoek door een bank is afgewezen en die zich wenden tot andere financiers. De stichting noemt dit evenwel een "verrijking van de markt". Bovendien is een afwijzing door de bank volgens haar niet per definitie een teken dat een investeerder met een grote boog om de geldzoekende onderneming moet lopen. "De nieuwe financiers wegen kansen en risico’s soms anders. Zij maken een bewuste afweging en nemen vervolgens hun beslissing. Nieuwe financiers maken daarom soms andere keuzes dan banken."

3. Non-bancaire financiering is duur

Ook dit is volgens de stichting een misverstand en er worden in dit verband vaak appels met peren vergeleken. "Bancaire en niet-bancaire financiering zijn verschillende producten. Er gelden andere voorwaarden en vooral ook andere zekerheden. Als daar rekening mee wordt gehouden zijn de verschillen een stuk kleiner."

Bovendien is er bij alternatieve financiering geen sprake van aanvullende kosten en provisies. "Non-bancaire aanbieders rekenen alleen de afgesproken debetrente [en] vragen daarbij vaak minder zekerheden dan banken. Daardoor houdt de onderneming meer toekomstige financieringscapaciteit beschikbaar. Dit biedt meer flexibiliteit en vrijheid."

Misverstanden over crowdfunding

Benieuwd welke misverstanden er bestaan over crowdfunding specifiek? In dit artikel gingen wij daar al dieper op in.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’