Rob Stallinga is sinds maart 2015 redacteur van IEXProfs. In 2004 werd hij hoofdredacteur van het beleggingsblad Safe. Daarnaast schreef hij voor Quote en andere financiële titels.
Column

De ultieme alternatieve belegging

Alternatieve beleggingen winnen aan populariteit. Welke van de velen biedt nu de mooiste kansen?

Alternatieve beleggingen winnen aan populariteit. Dat is logisch, want de traditionele beleggingscategorieën lijken even minder aantrekkelijk. Maar welke van de vele alternatieve beleggingen biedt nu de mooiste kansen? Rob Stallinga van IEXProfs belde drie beleggingsspecialisten.

Alternatieve beleggingen kennen weinig correlatie met traditionele aandelen en obligaties en helpen zo de portefeuille extra stevigheid te geven. Voordeel is ook dat alternatieve beleggingen heel goed kunnen renderen, schrijft Stallinga. 

Nadeel is dat de uitstapmogelijkheden beperkt zijn. Veelal gaat het om illiquide beleggingen met lange looptijden. Ander nadeel: de keuzemogelijkheden in het alternatieve beleggingscircuit zijn enorm.

Welke alternatieve belegging is nu een investering waard? Wordt het private equity, direct vastgoed, private debt, snelwegasfalt, vliegtuigleaseconstructies, of iets anders? Dit is wat de drie experts te zeggen hebben. 

Caspar van Eijck, relatiebeheerder institutionele beleggers Benelux van Schroders

“In een wereld waar rentes naar onze verwachting nog lang laag blijven, biedt direct lending aantrekkelijke rendementen. Ook helpt het de diversificatie van de portefeuille te verbeteren. Van belang is wel dat ervaren kredietanalisten de leningselectie om tot een robuuste en gediversifieerde portefeuille te komen. Ervaring op het gebied van bijvoorbeeld herstructureren is belangrijk. Hoe verder we in de cyclus komen, hoe belangrijker dat wordt.”

“In tegenstelling tot de high yield-obligatiemarkt is de leverage in deze beleggingscategorie vrij laag; 3,5 tegen 7,5. Het specifieke segment waarin wij zitten is in Nederland één miljard groot en groeiende. We hebben het hier over leningen aan Nederlandse bedrijven die al langer bestaan."

"Uitlenen aan starters is ons te risicovol. De rentes die wij vragen van tussen de 7% en 12% dekken de risico's van beginnende bedrijven niet. Wij hebben een voorkeur voor goed gerunde, nieuwe economie-bedrijven. Deze bedrijven passen vaak niet goed in het kredietmodel van banken, bijvoorbeeld omdat zij relatief weinig klassiek onderpand hebben zoals machines en een uitgebreid wagenpark."

“De verstrekte leningen hebben een vaste rente met een looptijd van maximaal zeven jaar. De meerderheid van de leningen zit rond de 4,5 jaar. Rente en aflossing worden per kwartaal betaald en vloeien direct naar beleggers. Onze leningen zijn gebundeld in een fonds in Luxemburg. Zo hebben beleggers exposure naar alle leningen. Dat levert een sterke risicospreiding op. Over 2017 was het nettorendement, dus na alle kosten en herstructureringen, meer dan 7%.”

Wouter Weijand, CIO van Providence Capital

“Ik denk dat het nog steeds zinvol is om te blijven kijken naar private debt, omdat de huidige obligatiemarkt om een alternatief vraagt. De vooruitzichten van obligaties – het maakt vrijwel niet uit welke – zijn gewoon slecht. Private debt op basis van floaters, liefst senior qua credit ranking, en vooral goed gediversifieerd, biedt wel kansen. Vooral in de VS is dit een hele grote markt. In Europa gaat deze markt ook groeien, gezien de druk van toezichthouders op banken om kredietrisico’s van hun balans te halen.”

“Verder zie ik binnen private assets kansen voor infrastructuurbeleggingen. Door de populariteit ervan is deze markt wel duurder aan het worden, maar wellicht nog niet zo hot als private equity. Bij het participeren in havens of snelwegen is het voordeel dat een grote partij – de overheid of een groot bedrijf – vaak de tegenpartij is. Dat geeft zekerheid."

"Daarnaast zit er in de inkomsten vaak een inflatiecomponent. Elke keer als iemand door het tolpoortje rijdt, een haven binnenloopt of van een vliegveld vertrekt, is het kassa, waarbij de prijzen van volgend jaar hoger zullen liggen dan nu. Na kosten kan er een rendement van 6% tot 7% worden behaald. De kosten bij vrijwel alle illiquide beleggingen zijn vaak pittig en kunnen ook fors verschillen: hierop moet goed worden gelet.”

“Hedgefondsen hebben het nog steeds niet gemakkelijk. Zij moeten nog altijd bewijzen dat ze voor diversificatie zorgen. De correlatie met aandelen was tijdens de correctie echter groter dan je zou hopen. Private equity kent een ander probleem. Er is de laatste tijd zo veel geld opgehaald, dat goede deals schaars zijn. Het is zoals met wijn. Je wil de goede jaren hebben. Wie nu in private equity stapt, weet dat er een flink risico bestaat dat er te veel wordt betaald.”

Fred van der Stappen, directeur van ILFA Groep

“ILFA richt zich met haar funding platformen op grote semi-institutionele investeerders, kerkelijke instellingen met behoorlijk grote vermogens, goede doelenorganisaties en family offices. We structureren verschillende financieringen. Ik geloof in projecten waar een eerlijk rendement wordt geboden met een onafhankelijke balansrating. Wij keuren niet ons eigen vlees.”

“Een project dat we nu hebben lopen, is schuldpapier voor kluswoningen voor de startersmarkt. Het is een obligatie met een looptijd van twee jaar, een coupon van 4% met het risicoprofiel BB+. Er zit een eerste hypotheek op.”

“Daarnaast is de taxatiewaarde van de grond hoger dan de waarde van de uitgegeven obligaties. Beleggers hebben dus de nodige zekerheid. Je moet lang zoeken naar een tweejaarsobligatie met dergelijke kwaliteitskenmerken die zo veel rente geeft. Als dit een uitgifte zou zijn van 100 miljoen, dan zouden de grote institutionele beleggers erom vechten verwacht ik.”

“Uiteindelijk hopen we dat deze markt steeds groter wordt zodat we ook de grote institutionele beleggers kunnen bereiken. We zijn nu bezig met een product van vijftien miljoen euro. Maar eerst moet de huidige uitgifte tot een goed einde worden gebracht."

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  2. Zo belegt u in private markten
  3. Private equity doet deals met minder schulden
  4. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt
  5. Waterland: veel incidenten, maar het geld blijft stromen