Nieuws

Opmars van crowdfunding voor duurzame projecten

75% van de opbrengst gaat naar duurzame energie, zoals zonne- en windenergieprojecten.

De afgelopen drie jaar is via crowdfunding 220 miljoen euro opgehaaldvoor duurzame projecten. Dat blijkt uit onderzoek van CrowdfundingCijfers, in opdracht van ASN Bank.
 
Het gaat in totaal om 2.500 duurzame projecten. Het gemiddelde investeringsbedrag was 1.400 euro.

Duurzaamheid is daarmee uitgegroeid tot een belangrijke factor in de crowdfundmarkt: 35% van het totale bedrag dat bedrijven van 2016 tot en met 2018 ophaalden via de crowd was bestemd voor duurzame projecten.

Duurzame energie aan kop

Hierbij slokten projecten voor duurzame energie het leeuwendeel van de opbrengst op. In 2016 en 2017 was bijna twee derde van het bedrag dat duurzame ondernemingen ophaalden bestemd voor energieprojecten. In 2018 is dat opgelopen tot 75%.

Dit betreft vooral de financiering van lokale zonne- en windenergieprojecten, veelal geïnitieerd door energiecoöperaties.

Steeds grotere bedragen

Opvallend is verder dat duurzame ondernemingen gemiddeld steeds meer geld ophalen via de crowd. Tussen 2016 en 2018 is het gemiddelde bedrag per project verdrievoudigd tot 173.000 euro.

Deze groei komt met name doordat zonne- en windenergieprojecten steeds omvangrijker werden. Ook werd voor microfinanciering significant meer geld opgehaald per project.

Die 173.000 euro overtreft ook het gemiddelde bedrag dat voor andere crowdfundprojecten wordt opgehaald: dat bedraagt 114.000 euro. In 2016 en 2017 haalden duurzame ondernemingen nog minder op dan gemiddeld.

 

Vooral leningen

Verreweg het grootste deel van de financiering in de onderzochte periode betrof leningen.

Zonne- en windenergieprojecten worden daarnaast regelmatig gefinancierd door middel van certificaten met een variabel rendement, dat afhangt van de energieopbrengst van het project.

Het rapport is te downloaden via de website van ASN Bank.

Duurzaamheid is containerbegrip

Of het nu gaat om een biologische lunchroom, om zonnepanelen of om bedrijven die materialen hergebruiken... Duurzaamheid is een containerbegrip. In het rapport worden zes categorieën onderscheiden: energie, materialen, sociaal, natuur, voedsel en milieu. Daarnaast wordt microfinanciering er vaak onder geschaard. We lopen de belangrijkste bevindingen per categorie kort langs.

 

1. Energie

Zoals gezegd is dit binnen de duurzame crowdfundmarkt met afstand het grootste segment. 75% van het bedrag dat duurzame ondernemingen ophaalden vloeide hier naartoe.

2. Materialen

De - met afstand - op een na grootste categorie in duurzame crowdfunding is 'materialen'. Hieronder vallen bedrijven die producten delen en materialen hergebruiken. Dat deze groep aan belang wint, komt door de opmars van de circulaire economie en de deeleconomie.

3. Sociaal

Dit betreft de menselijke kant van duurzaamheid. Te denken valt bijvoorbeeld aan een restaurant dat statushouders in dienst neemt of een koffiemerk dat Afrikaanse boeren een eerlijke prijs voor koffiebonen betaalt.

Exclusief de subcategorie microfinanciering is het bedrag dat voor sociale duurzaamheid werd opgehaald via de crowd in 2018 meer dan verdubbeld op jaarbasis.

4. Natuur

Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijven die hout uit duurzame bosbouw produceren, telers van 'schone' bloemen en imers die bijensterfte tegengaan.

Organisaties die zich op de natuur richten maken veel vaker dan andere categorieën gebruik van donaties. Dat is niet zo verwonderlijk, want de meeste organisatie op dit terrein hebben geen winstoogmerk.

5. Voedsel

Bedrijven in deze categorie proberen de ecologische footprint van ons voedsel te verminderen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een fabrikant van vleesvervangers op basis van zeewier of een levensmiddelenbedrijf dat probeert de hoeveelheid voedselafval terug te dringen.

Volgens het onderzoeksrapport is het bedrag dat deze bedrijven via de crowd hebben opgehaald bescheiden, maar het zit wel in de lift. Het gaat hierbij vooral om leningen of om voorverkoop van producten die later op de markt worden gebracht.

6. Milieu

Hieronder vallen zaken als ecologische mestverwerking en het produceren van een waterbesparende douche of een volledig natuurlijk wasmiddel. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal financieringen in deze categorie de afgelopen jaren is gedaald.

7. Microfinanciering

Microfinanciering biedt kleine ondernemers in ontwikkelingslanden de mogelijkheid om een klein bedrag te lenen tegen betere voorwaarden dan bij lokale geldschieters.

Het aantal financieringen in deze categorie is de afgelopen jaren gedaald, maar het opgehaalde bedrag per onderneming nam wel toe.

Duurzame crowdfunding platforms

Wie wil investeren in duurzame projecten, kan bij bijna alle crowdfunding platforms terecht. Maar er zijn ook enkele partijen die zich hier in hebben gespecialiseerd. De drie grootste duurzame crowdfundingplatforms zijn DuurzaamInvesteren, Lendahand en Oneplanetcrowd.

Lees meer

  1. Zo ligt de Nederlandse crowdfundingmarkt erbij
  2. Dit zijn de verschillende investeringsfases van een start-up
  3. Recordgroei crowdfundmarkt in eerste jaarhelft
  4. 'Europese wetgeving creëert ongelijk speelveld op crowdfundingmarkt'
  5. 4 vragen over niet-beursgenoteerde beleggingen