Column
Beeld: iStock

Altix maakt private equity voor particulieren mogelijk

Door kleinere bedragen bij een grotere groep investeerders op te halen, kan Altix particulieren toegang bieden tot deze alternatieve beleggingscategorie.

In het verleden hadden private equity-huizen de grootste moeite om particulieren aan zich te binden, maar dit is duidelijk aan het veranderen. Steeds meer partijen maken private equity toegankelijk voor particuliere beleggers, al blijven de investeringsmogelijkheden in Nederland nog relatief beperkt. Altix probeert deze mogelijkheden uit te breiden.

Altix kondigde begin deze maand aan dat het €15 miljoen ophaalde bij circa 70 particulieren voor het Alt.1-fonds. Het fonds heeft een looptijd van 12 jaar en moet uiteindelijk een omvang krijgen van€ 50 tot maximaal €75 miljoen om in vier tot acht “gerenommeerde” private equity-fondsen te kunnen investeren.

Altix bekijkt een aantal namen en zegt op korte termijn de eerste fondsen te willen committeren. Het eerste fonds moet voor het einde van het jaar gefund zijn.

Beleggen in Benelux

Een persbericht suggereert dat vooral wordt gekeken naar bedrijven uit Nederland: “Nederland heeft ongeveer 70.000 niet-beursgenoteerde bedrijven met meer dan tien werknemers. Dat is een enorme markt, waar veel particuliere beleggers in willen investeren. Wij maken dat nu mogelijk”, aldus de investeerder. Ook bedrijven uit België en Luxemburg staan bij Altix op de radar.

De instapdrempel is met €100.000 relatief laag gehouden, om particuliere beleggers de kans te geven mee te doen. Altix wil de drempel zelfs binnen enkele jaren nog een stuk lager maken.

Doorgaans is de instapdrempel bij een private equity-fonds enkele miljoenen euro's, maar door kleinere bedragen bij een grotere groep investeerders op te halen, kan Altix particulieren toegang bieden tot deze alternatieve beleggingscategorie.

“Veel particulieren zijn geïnteresseerd om te investeren in private equity. Niet alleen vanwege de aantrekkelijke rendementen die op langere termijn zijn te realiseren, maar ook omdat private equity als onderdeel van een bredere portfolio een goede spreiding van het belegde vermogen kan bieden”, aldus medeoprichter Cesco van der Vliet van Altix.

Volgens hem is Altix de eerste partij in Nederland die de optie biedt om vanaf €100.000 te investeren in private equity.

Dubbele kosten

Beleggers in het Altix-fonds betalen wel dubbele kosten: zowel Altix als de private equity-fondsen vragen om een vergoeding. Bij Altix bestaan de kosten uit een eenmalige toetredingsvergoeding die gelijk is aan de beheervergoeding in het eerste jaar. Die beheervergoeding bedraagt 0,7% tot 1,0% van de kapitaaltoezegging, met een daling van 10% per jaar na vijf jaar.

De onderliggende private equity-fondsen krijgen ook een jaarlijkse vergoeding, naast een winstdeling, wanneer er een goed rendement wordt behaald voor de investeerders in het fonds. Hoe hoog de jaarlijkse vergoeding en winstdeling zal zijn, moet uiteindelijk blijken als Altix geschikte fondsen heeft gevonden.

Altix hoopt tegenover de kosten een rendement te stellen van 2,0 tot 2,5 keer de inleg.

De kosten kunnen dus aardig oplopen, maar Altix biedt particulieren wel een kans om hun beleggingsportefeuille te verbreden met private equity.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Gaat het echt zo goed met private equity?
  2. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  3. Zo belegt u in private markten
  4. Private equity doet deals met minder schulden
  5. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt