Column

Business angels kunnen meer investeren in start-ups, maar hóe?

4 maatregelen die investeerders een duwtje in de rug kunnen geven.

Business angels in Nederland kunnen veel meer investeren in start-ups, maar worden te weinig gestimuleerd om dat daadwerkelijk te doen. We zetten vier mogelijkheden voor steunmaatregelen op een rij.

Uit een onderzoeksrapport van Techleap in samenwerking met PWC blijkt dat er €600 miljoen extra naar start-ups kan gaan als er vanuit de overheid steunmaatregelen komen.

Te weinig doorgroei naar scale-up

Techleap, een platform dat zich richt op het start-up ecosysteem, stelt dat er te weinig Nederlandse start-ups doorgroeien tot een scale-up, oftewel een startup die de eerste fase heeft overleefd en ook zijn eerste succes heeft behaald.

Volgens Techleap komt dat mede omdat er een tekort is aan investeringen in de vroege en meest risicovolle fase. “Door het ontbreken van een passende stimuleringsmaatregel is het aandeel angel-investeringen in Nederland veel lager dan in andere landen.”

Welke steunmaatregelen zijn er denkbaar?

1. Belastingkrediet

Een belastingkrediet is een bedrag dat een investeerder in mindering kan nemen op het belastbaar inkomen. Zo’n korting kan een aantrekkelijke optie zijn om business angels te stimuleren om meer te investeren in startende ondernemingen.

Volgens Ronald Kleverlaan, voorzitter van MKB Financiering Nederland, kan een extra aftrekpost vooral beginnende angels over de streep trekken. Deze regeling komt volgens hem het meest voor in andere Europese landen.

2. Belastingvrijstelling

Een andere optie is om winsten die investeerders realiseren zodra zij uit een start-up stappen, niet te belasten. De vrijstelling zou dan in box 3 van de inkomstenbelasting moeten vallen, aldus Kleverlaan. Investeerders die via een BV investeren kunnen een vrijstelling in de vennootschapsbelasting krijgen.

“Landen als het Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk en Israël hebben al een vorm van belastingvrijstelling voor hun business angel investeerders”, aldus Kleverlaan.

Investeerders die meededen aan het onderzoek van Techleap zien belastingvoordelen als een goede motivatie om meer te investeren in startups.

3. Herinvesteringsvrijstelling

Een variant op de belastingvrijstelling is de herinvesteringsvrijstelling. Ook in dit geval worden de gerealiseerde winsten niet belast, maar alleen als deze winst opnieuw in start-ups wordt gestoken. Een investeerder betaalt dus pas belasting zodra hij zijn winsten niet meer herinvesteert.

Deze vrijstelling zou vrij gemakkelijk in te voeren zijn, omdat deze al bestaat in de vennootschapsbelasting. De vrijstelling geldt nu enkel voor bedrijfsmiddelen. Volgens Kleverlaan is dit echter eenvoudig uit te breiden naar aandelen in start-ups.

4. Durfkapitaalregeling

Er wordt al lange tijd gesproken om de durfkapitaalregeling, die ruim tien jaar geleden werd afgeschaft, nieuw leven in te blazen. Onder deze regeling waren investeringen tot een bepaald bedrag en in de eerste acht jaar, vrijgesteld voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Verliezen waren aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

“Deze regeling was haar tijd ver vooruit, maar leidde in die tijd vooral tot extra investeringen in familiebedrijven”, aldus Kleverlaan. Afschaffing van de regeling noemt Kleverlaan “zonde”. “Er is juist nu veel behoefte aan.”

Volgens hem zou de durfkapitaalregeling met enkele aanpassingen weer beschikbaar moeten komen. Hij wijst bijvoorbeeld op de Winwinlening, die in België populair is. De kredietgever geniet hier een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% van het geleende bedrag of het nog openstaande saldo.

Er zijn al met al diverse mogelijkheden beschikbaar om business angels te stimuleren om meer te investeren in start-ups. Volgens Techleap kunnen dergelijke maatregelen er dus voor zorgen dat er tot €600 miljoen aan extra kapitaal naar beginnende bedrijven stroomt.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  2. Zo belegt u in private markten
  3. Private equity doet deals met minder schulden
  4. Waarom startups van de beurs wegblijven
  5. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt