Column

Techbedrijven zijn populair, maar niet op de beurs

Private beleggers zijn bereid een hogere premie te betalen dan beursbeleggers. Hoe komt dit?

Techbedrijven zijn de laatste maanden verre van populair op de beurs, mede door de hoge inflatie en forse waarderingen. Buiten de beurs om zijn dergelijke ondernemingen echter onverminderd populair en private beleggers betalen de hoofdprijs om een belang te nemen.

Waar komt dit grote verschil vandaan? Analist Maximilian Friedrich van ARK Invest probeert daar antwoord op te krijgen.

Bijna verdrievoudiging van de multiples

Uit onderzoek van ARK naar 377 financieringsrondes bij startups die al in een latere fase zitten, blijkt dat de mediane multiples die investeerders betalen bijna verdrievoudigde tussen twee financieringsrondes. En dat deze bedragen uitkwamen tot een recordhoogte sinds het dieptepunt van de coronacrisis.

De waarderingen stegen met grofweg 20% sinds techaandelen op de beurs in een neerwaartse spiraal kwamen in de eerste maanden van 2021.

Er zitten gemiddeld 300 dagen tussen twee financieringsrondes van een startup. In die periode zag ARK de mediane multiples met circa 290% stijgen. Friedrich zette dit af tegen een daling van techbeurs Nasdaq dit jaar met 14%.

Techbedrijven die we niet terugvinden in de bekende indices, maar bijvoorbeeld een lokale notering hebben, daalden nog veel harder.

Wie heeft gelijk?

Maar welke beleggers hebben het hier nu bij het juiste eind? Degenen die buiten de beurs om nog steeds de hoofdprijs betalen of aandelenbeleggers die techposities afbouwen in hun portefeuilles?

“De waarheid ligt vermoedelijk ergens in het midden”, aldus Friedrich.

Hoge premies

“Het lijkt erop dat private investeerders onverminderd bereid zijn om start-ups te waarderen tegen een hoge premie ten opzichte van hun waardering, terwijl op de beurzen een gigantische verkoopgolf heeft plaatsgevonden”, aldus Friedrich.

Een reden hiervoor kan volgens hem zijn dat start-ups een extreme omzetgroei realiseren, wat de hogere waarderingen zou kunnen rechtvaardigen.

Toch lijkt dit volgens hem onwaarschijnlijk, aangezien enkele beursgenoteerde bedrijven eveneens een forse omzetgroei realiseren, maar toch hun multiples zagen halveren en de waardering fors zagen terugvallen.

Langere tijd tussen financieringsrondes

Wel ziet Friedrich dat er in de afgelopen maanden een langere tijd zat tussen twee financieringsrondes, namelijk 307 dagen. Dat is de langste periode sinds eind 2020. “Een langere tijd tussen financieringsrondes rechtvaardigt theoretisch vaak een hogere waardering”, zo erkent de analist van ARK.

“Maar de correlatie tussen het aantal dagen tussen financieringsrondes en de multiples is dit keer helemaal niet zo sterk en verklaart slechts een klein deel van de recent gestegen multiples.”

Deals mogelijk in 2021 gesloten

Maar wat is dan wel de reden van de flink gestegen multiples voor niet-beursgenoteerde techbedrijven? Friedrich vindt die vraag moeilijk te beantwoorden. “De meest voor de hand liggende reden is vermoedelijk dat de financieringsrondes die dit jaar zijn aangekondigd al in 2021 werden gesloten, toen de beurzen er nog goed bij lagen, waardoor de waarderingen niet representatief zijn voor het huidige sentiment op de private markt”, aldus de analist.

“Voor nu is de conclusie dat de waarderingen op de private markten piekten in februari, terwijl die op de publieke markten juist sterk terugliepen. Daarmee lijken private beleggers bereid te zijn een hogere premie te betalen dan beursbeleggers.”

“Startups hebben vermoedelijk te veel geld opgehaald tegen te hoge waarderingen in 2021. De grote vraag dit jaar is of die waarderingen terecht zijn.”

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  2. Zo belegt u in private markten
  3. Private equity doet deals met minder schulden
  4. Waarom startups van de beurs wegblijven
  5. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt