Column

Verhandelbaarheid bij crowdfunding: wat zijn de opties?

Tijdens de looptijd van een project uitstappen is nu nog erg moeilijk, maar daar komt verandering in.

Wie investeert in een crowdfundingproject zet zijn geld voor jaren vast totdat het project tot (een goed) einde komt of wanneer de ondernemer zijn lening plus rente heeft terugbetaald. Maar wat als u tijdens de looptijd van een project wilt uitstappen? Dat is in de praktijk nog erg moeilijk, maar met de nieuwe Europese regelgeving voor crowdfunding kan dat veranderen.

Onder de nieuwe wetgeving wordt het mogelijk voor particulieren om leningen te verkopen aan andere investeerders. Maar dat moet een platform dan wel faciliteren.

Het Amsterdamse juristenkantoor FG Lawyers, dat gespecialiseerd is in crowdfundingwetgeving, concludeert dat er voor crowdfundingplatformen grofweg twee mogelijkheden zijn: via een zogenoemd bulletin board of via een zelfregulerend, multilateraal handelsplatform.

Prikbord of broker

FG Lawyers omschrijft het bulletin board als een digitaal prikbord waar investeerders leningen of aandelen vinden en aanbieden. Er is dan geen sprake van een handelsplatform: een investeerder kan gewoonweg door het aanbod bladeren, maar wordt naar een ander platform doorverwezen als hij daadwerkelijk tot de koop wil overgaan.

Een multilateraal handelsplatform brengt niet alleen meerdere partijen bij elkaar, maar faciliteert ook het handelsproces. Dit platform regelt dus de transacties en stelt koop- of verkoopcontracten samen. In tegenstelling tot het bulletin board is er sprake van een interactie tussen diverse partijen.

Bij de eerste vorm, het bulletin board, komt in feite wat minder administratie kijken. Er wordt een referentieprijs gegeven voor de stukken, hoeveel stukken er beschikbaar zijn en investeerders kunnen een spreadsheet met alle kernpunten van een project raadplegen.

Voor een handelsplatform is er meer informatie nodig: er is een uitbreide prospectus vereist, de financiële details moeten up-to-date zijn en die informatie moet openbaar zijn en bepaalt ook de prijsvorming van de stukken.

Rol van crowdfundingplatformen

Een crowdfundingplatform dat een bulletin board aanbiedt is dus niet betrokken bij de transactie tussen investeerders. Het digitale prikbord dient puur te worden gebruikt om investeerders te informeren over de koop- of verkoopinteresse met betrekking tot leningen en aandelen die op het desbetreffende crowdfundingplatform zijn uitgegeven.

“Naar onze mening moeten de platformen er wel zorg voor dragen dat de transacties die buiten het platform om plaatsvinden in goede banen worden geleid en voldoen aan de lokale regelgeving”, aldus de juristen van FG Lawyers.

“Platformen dienen zich er bovendien te allen tijde bewust van te zijn dat zij tegen de nodige beperkingen aanlopen bij het beheren van een bulletin board. Als zij per ongeluk te ver gaan en toch een rol spelen in het faciliteren van de transacties, dan lopen zij tegen een strenge regelgeving aan die een zware vergunning vereist.”

Hoge kosten

De kosten van zo’n vergunning kunnen volgens handelsplatform NPEX oplopen tot een miljoen euro.

De vraag is of en welke keuze de platformen zullen maken om de verhandelbaarheid op de crowdfundingmarkt te verbeteren. De nieuwe Europese regelgeving gaat namelijk al gepaard met flink hogere kosten. Deskundigen verwachten dat diverse platformen in de komende maanden als gevolg de stekker eruit trekken.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’