Column

Wat als een crowdfundingplatform stopt?

Het is niet vanzelfsprekend dat het beheer en de administratie van de leningenportefeuille netjes worden overgedragen aan een andere partij.

Het Nederlandse crowdfundingplatform Greencrowd heeft besloten ermee te stoppen. Dit wekt opnieuw de discussie op over de continuïteit van platformen.

De situatie rond Greencrowd laat namelijk zien dat het geen gegeven is dat het beheer en de administratie van de leningenportefeuille netjes worden overgedragen aan een andere partij.

Wat is er gebeurd?

Onlangs maakte Greencrowd bekend dat het na bijna tien jaar de stekker uit het crowdfundingplatform trekt. Per 1 maart 2022 zal het platform niet meer bestaan.

Als reden werd genoemd dat onder meer de vergoeding voor de bemiddeling en administratie van leningen niet meer kostendekkend is.

De situatie doet denken aan enkele jaren geleden, toen crowdfundingplatform Regiofund faillissement moest aanvragen omdat het niet lukte om een gedegen exploitatie op te bouwen. Uiteindelijk sprong GeldvoorElkaar in de bres door de portefeuille van Regiofund over te nemen.

Overdragen aan ander platform

Bij Greencrowd is daar (nog) geen sprake van, al zouden er wel mislukte pogingen zijn geweest om de leningenportefeuille te verkopen aan OnePlanetCrowd en DuurzaamInvesteren.

In een reactie op vragen van Participaties.nl ontkende noch bevestigde DuurzaamInvesteren te zijn benaderd door Greencrowd. “We laten het bij Greencrowd om beleggers hierover te informeren”, aldus het platform. OnePlanetCrowd was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Greencrowd wilde in principe per 1 maart alle administratie neerleggen bij de ondernemers, die zelf ook de rentebetalingen aan investeerders moeten regelen. Dit moet uiteraard gepaard gaan met de overdracht van persoonlijke gegevens van investeerders aan de ondernemers.

Andere opties

Een ongewenste situatie dus voor zowel ondernemers als investeerders, die zich op het Fok!-forum al negatief hebben uitgelaten over de plannen.

Inmiddels heeft het platform aan investeerders laten weten achter de schermen druk bezig te zijn met het onderzoeken van verschillende mogelijkheden om de administratie van de leningen “zo goed mogelijk” op een andere manier onder te brengen.

Het platform heeft zo’n 60 lopende projecten. “Inhoudelijk kunnen we nog niet veel zeggen over de toekomstige borging van de verschillende leningen. Wel willen we nogmaals benadrukken dat we alles in het werk stellen om een en ander netjes af te sluiten en over te dragen”, aldus het platform.

Mocht er (voor een deel van de leningen) tegen maart volgend jaar geen passende oplossing zijn gevonden, dan worden de administratieve taken toch langer door het platform verzorgd, zo heeft Greencrowd inmiddels laten weten na de stormloop aan kritiek.

Meer platformen in gevaar

Crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan verwacht dat meer platformen mogelijk de stekker eruit trekken in de komende maanden door de komst van de nieuwe Europese regelgeving voor crowdfunding.

“Voor een deel van de crowdfundingplatformen zal dit het moment zijn om te overwegen of ze gaan investeren om te voldoen aan de nieuwe regelgeving of de werkzaamheden gaan stoppen voor 10 november 2022”, aldus Kleverlaan. Er zijn hoge kosten verbonden aan het aanvragen van een crowdfundingvergunning.

Continuïteit waarborgen

Daarbij dienen de platformen zorg te dragen dat de continuïteit gewaarborgd blijft. De leningen overdragen aan individuele ondernemers, dat in de eerste instantie als oplossing werd aangedragen door Greencrowd, is daarbij volgens Kleverlaan niet wenselijk. “Ondernemers en investeerders zitten hier niet op te wachten.”

Een betere optie is om de portefeuille van leningen af te laten handelen door de bestaande crowdfunder, maar dat er geen nieuwe leningen meer worden afgesloten. Ook kan worden besloten om de portefeuille over te dragen aan een ander platform of administratiekantoor.

Volgens Kleverlaan zullen bestaande crowdfundingplatformen echter niet staan te springen om een lopende portefeuille over te nemen wanneer ze niet goed zicht hebben op de kwaliteit van de leningen. “Dit kan druk leggen op de defaultcijfers van het platform, die publiek gepubliceerd moeten worden.”

Bad bank

Kleverlaan vindt de oprichting van een tijdelijke “bad bank” geen slecht idee, om de portefeuilles over te nemen van crowdfundingplatformen die per 10 november 2022 gaan stoppen en waarvan leningen niet overgenomen (kunnen) worden door andere partijen.

“De grote vraag gaat zijn wie hiervoor de kosten gaat dragen. Kunnen de hogere kosten doorgerekend gaan worden aan de ondernemers of investeerders? Of kunnen de kosten verhaald worden op de oorspronkelijke crowdfundingplatformen? Een laatste optie is dat de overheid eenmalig bijspringt in het belang van de stabiliteit van de markt”, aldus Kleverlaan.

“De meeste leningen lopen maximaal 4 tot 5 jaar, dus het is altijd een tijdelijke kostenpost voor enkele jaren.”

Voortbestaan crowdfundingplatformen

Er zijn al jaren vragen over het voortbestaan van crowdfundingplatformen. Crowdfunding is voor de meeste platformen geen vetpot en vele zijn nog verlieslatend.

Ook de AFM waarschuwde al meerdere keren voor de gevaren in de crowdfundingsector en drong aan op het opstellen van een continuïteitsplan en een businessmodel. Zo wordt er gegarandeerd dat er voldoende inkomsten vanuit investeerders en ondernemers komen op basis van uitstaande leningen om werkzaamheden door te kunnen zetten wanneer het platform stopt met het aannemen van nieuwe projecten.

Onder meer CrowdAboutNow, Collin Crowdfund en Oneplanetcrowd hebben daarop een regeling ingevoerd waarbij de administratiekosten die nodig zijn voor de continuïteit worden geïnd gedurende de looptijd van een project.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren