Column

Investeringen in jonge start-ups lopen terug

Investeerders sluiten liever grotere deals.

Uit onderzoek van Techleap blijkt dat investeringen in jonge start-ups teruglopen in Nederland. Investeerders sluiten liever grotere deals, waardoor financiering in de zogenoemde (pre-)seedfase van startups terugloopt.

Sinds 2018 is het aandeel investeringen van durfkapitalisten in jonge start-ups gehalveerd. Op basis van cijfers uit 2020 bestaat nog slechts 8% van de totale investeringen van Nederlandse business angels uit (pre-)seed-investeringen.

In andere Europese landen ligt dit percentage veel hoger: in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gaat het om 13% en in Duitsland en Zweden gaat bijna een kwart van het totale aantal investeringen naar jonge startups. “Dit leidt tot een gat in de financiering, waardoor jonge start-ups kansen en kennis mislopen in de meest risicovolle fase van het bedrijf”, aldus Techleap.

Seedfase

De pre-seedfase is de fase waarin de ondernemer een idee of misschien al een werkend prototype heeft en kapitaal nodig heeft om hem door de allereerste fase heen te helpen.

De seedfase wordt gebruikt om een bedrijf vorm te geven en een passende markt te vinden voor het product. In Europa hebben investeringsrondes in deze fase een omvang van circa €250.000, €750.000 of €1 miljoen.

Regeling in Nederland nodig

In deze twee fases lopen de investeringen flink terug, zo ziet Techleap, die oproept om investeren in start-ups door business angels aantrekkelijk te maken.

Er wordt momenteel gekeken hoe andere landen investeringen in jonge start-ups stimuleren. Zo is er in het Verenigd Koninkrijk de Seed Enterprise Investment Scheme, waarmee investeerders belastingvoordelen ontvangen als zij investeren in jonge start-ups.

Voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering wijst ook op regelingen als het Vriendenaandeel en Tax Shelter in België of de INVEST-regeling in Duitsland.

“De rol van business angels is meer dan ooit belangrijk voor de ontwikkeling van startups”, zo stelt Techleap. “Angels hebben significante kennis en connecties in diverse sectoren en zijn vaak zelf ondernemers. Hun inzicht is dan ook van onschatbare waarde voor startups.”

Bovendien zijn business angels vaak flexibel en hebben zij een hogere risicotolerantie. Maar omdat zij vaak achter gesloten deuren opereren, zijn zij moeilijker bereikbaar, aldus Techleap.

“Desondanks kunnen zij start-ups helpen de juiste stappen te nemen om hun groeikansen volledig te benutten. Eenmaal volgroeid kunnen de ondernemingen hun kennis en vermogen overdragen aan de volgende generatie start-ups, dus we moeten zorgdragen dat deze kennis- en financieringscyclus in stand blijft.”

Techleap is een onderzoek gestart om in kaart te brengen waar business angels behoefte aan hebben.

Ook voor crowdfunding

Volgens Kleverlaan is het belangrijk om ook nieuwe alternatieve financieringsmogelijkheden, waaronder crowdfunding, onder een nieuwe regeling mee te nemen.

In het Verenigd Koninkrijk vallen crowdfundingplatformen ook onder de Seed Enterprise Investment Scheme. “Het is daar heel succesvol”, aldus Kleverlaan.    

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  2. Zo belegt u in private markten
  3. Private equity doet deals met minder schulden
  4. Waarom startups van de beurs wegblijven
  5. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt