Column

Felle kritiek op crowdfundingplatformen

Zijn de beschuldigingen terecht?

Crowdfundingplatformen hebben recent veel kritiek gekregen over de manier waarop ze inzicht geven in risico en rendement. Wat is er aan de hand en is de kritiek terecht?

Eind maart schreef het Financieele Dagblad in diverse artikelen kritisch over de crowdfundingsector. De krant spreekt van “mistige projecten”, waarbij risico’s buiten beeld blijven of waarbij niet duidelijk is wie het geld aanvraagt.

Aan de hand van een drietal projecten op Geldvoorelkaar, SamenInGeld en Collin Crowdfund worden diverse zorgwekkende zaken aan het licht gebracht: geld dat wordt opgehaald via tientallen verschillende bv’s, te rooskleurige cijfers, onduidelijke informatie en te positieve beoordelingen van de solvabiliteit.

Achterstanden lopen op

Verder blijkt uit onderzoek van het FD onder de 25 grootste crowdfundplatformen dat deze partijen bij investeringsprojecten wel prominent de brutorendementen vermelden, maar dat beleggers vaak goed moeten zoeken naar de kosten.

Ook lopen bedrijven die in de problemen zijn gekomen achterstanden op bij rentebetalingen en aflossingen en is er “nogal eens” sprake van onduidelijke risicoanalyse en laat het onderpand te wensen over.

"Vooral bij vastgoed onderschatten platformen de risico’s van de investeringsvoorstellen", zo zegt lector mkb-financiering Lex van Teeffelen tegen de krant. "Verder zijn de jaarcijfers die geldvragers opgeven lang niet altijd recent en dat terwijl corona schreeuwt om actuele informatie."

Ook beleggersvereniging VEB stelt dat het voor de meeste beleggers onmogelijk is om de risico’s van een crowdfundingproject in te schatten.

Branchevereniging Nederland Crowdfunding herkent zich echter niet in de kritiek. "Platformen geven wel degelijk transparante informatie", zo zegt voorzitter Jeroen ter Huurne tegen de krant. Op alle grotere platformen zijn rendementscijfers terug te vinden.

"Beschuldigingen gaan te ver"

Voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering stelt dat er bij sommige crowdfundingprojecten inderdaad "niet altijd even zorgvuldig” gecommuniceerd wordt. "Een deel van de beschuldigingen gaat wat mij betreft echter te ver en beschadigt onnodig de sector, omdat er grote verschillen zijn in de kwaliteit in de sector."

Het aantal defaults bij crowdfundingplatformen valt volgens Kleverlaan tot nu toe nog erg mee. “Ook crowdfundinginvesteerders met een groot aantal leningen geven aan dat betalingen nog steeds goed doorlopen", aldus Kleverlaan, onder meer wijzend op uitspraken van crowdfundinginvesteerder Peter Verhaar.

Lees ook: Hoe groot is het risico op een default bij crowdfunding? En hoe erg is het?

"Ik herken echt heel weinig in het rapport van de VEB en het FD", zegt Verhaar. "Ik heb echt zeer grote portefeuille met leningen en heb nauwelijks achterstanden. Alleen horeca heeft drie maanden uitstel, maar zij betalen wel rente [en] bieden ook hele goede zekerheden."

Wel verbetering mogelijk

Dit betekent volgens Kleverlaan niet dat er niets verbeterd kan worden. "De verbeteringen in de sector staan al enige tijd stil en regulering en zelfregulering binnen deze sector zal zeker veel serieuzer moeten worden genomen." Kleverlaan wijst op de situatie in Frankrijk en Duitsland, waar al langer een specifieke wetgeving is rond crowdfunding. Hierdoor verbeterde volgens hem de kwaliteit van projecten en de transparantie.

Europese wetgeving en zelfregulering

Kleverlaan denkt dat de aankomende Europese wetgeving een aantal van de belangrijkste zaken rond transparantie binnen de crowdfundingsector zal oplossen. "De nieuwe Europese wetgeving schroeft onder meer de voorwaarden voor bescherming van particuliere beleggers op en scherpt de eisen voor platformen aan", stelt hij.

Kleverlaan benadrukt ook dat zelfregulering belangrijk is. "Omdat niet alles vooraf in wetten is vast te leggen en dit ook niet wenselijk is in een innovatieve en een zich ontwikkelende sector. Ook stijgen de kosten van toezicht daardoor heel sterk."

Lees ook: Europese regelgeving crowdfunding weer stap dichterbij

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren