Column

Europese regelgeving crowdfunding weer stap dichterbij

Dit kunnen we van de regelgeving verwachten.

Er is in grote lijnen overeenstemming bereikt over een uniforme regelgeving voor crowdfundingplatforms. Dit kunnen we van de regelgeving verwachten.

In Brussel wordt al meer dan zeven jaar gewerkt aan een overkoepelende regelgeving voor crowdfundingplatforms en afgelopen maand bereikten het Europees parlement en lidstaten hier overeenstemming over.

Vorig jaar werd er al een eerste voorstel gedaan in een poging een regelgevend kader op te zetten voor Europese crowdfundingplatforms. Dit leidde afgelopen maand tot concrete afspraken om de regels voor crowdfunding binnen de Europese Unie te harmoniseren.

Ophoging grens

Zo wordt de regelgeving rond crowdfundingleningen tot maximaal 5 miljoen euro binnen twaalf maanden overal in de EU gelijkgetrokken. In een eerste voorstel van de nieuwe regelgeving vielen aanvankelijk alleen projecten met een waarde van maximaal een miljoen euro. Dit is opgehoogd tot 5 miljoen euro.

Heeft een project een waarde van meer dan 5 miljoen euro dan kon de geldvrager het project eerder nog slechts op een platform met nationale vergunning aanbieden.

Betere bescherming

Ook komen er strikte regels om beleggers beter te beschermen. Denk hierbij aan heldere informatie over financiële risico’s, kosten en defaults, maar ook informatie over de manier waarop projecten geselecteerd worden. De lidstaten zullen uiteindelijk verantwoordelijk blijven voor de controle op de platforms.

Volgens Lex van Teeffelen, lector Financiële en Economische Advisering bij de HU, schiet de regelgeving in Nederland nu nog flink tekort. Nederlandse platforms hebben volgens hem een flink concurrentienadeel in vergelijking tot de ons omliggende landen. "De regelgeving is zwak. Het toezicht ontbreekt daardoor grotendeels."

Een Europabrede regelgeving valt dan ook toe te juichen, zo vindt crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan. Hij ziet voor platforms juist de grootste groei weggelegd in internationalisering. “Door een Europese P2P-wetgeving zou het gemakkelijker voor partijen worden om te groeien in Europa met een standaardproduct. Daarom lobbyen partijen als Funding Circle en October hard voor een dergelijke wetgeving”, aldus Kleverlaan.

Positieve geluiden

Funding Circle liet zich dan ook positief uit over de komst van een EU-breed beleid. “We zijn van mening dat het opzetten van een volledige alternatieve financieringsmarkt in Europa de toegang tot kapitaal verbetert voor kleine en middelgrote bedrijven”, licht Jens Engelmann-Pilger van het crowdfundingplatform toe. “Het aanbod en concurrentieveld zullen verbeteren, terwijl de afhankelijkheid van bankleningen afneemt.”

Ook October verwelkomt de beslissing van Brussel en volgens het platform zullen de regels leiden tot een gelijk speelveld voor Europese platforms. Veel crowdfundingplatforms zijn nu nog slechts actief in één of enkele landen. Een geharmoniseerd beleid moet het voor deze platforms makkelijker maken om uit te breiden naar andere landen.

Voor de investeerder betekent dit meer keuze en dat is geen overbodige luxe. Projecten bij de bekende crowdfundingplatforms raken nog steeds snel volgeschreven, waardoor een investeerder er vroeg bij moet zijn om niet de boot te missen.

Nederlandse markt blijft groeien

In Nederland groeit de markt van financiering via crowdfunding onverminderd snel. Uit recente cijfers van Crowdfundmarkt blijkt dat de Nederlandse markt afgelopen jaar met 21% groeide naar 321 miljoen euro, verdeeld over 3.284 projecten. Dat zijn 18% meer projecten dan een jaar eerder.

Volgens Crowdfundmarkt vinden particulieren steeds beter hun weg naar crowdfunding bij het ophalen van financiering voor hun plannen.

De details van de regelgeving moeten overigens nog uitgetekend worden, maar naar verwachting van onder meer het European Crowdfunding Network (ECN) kan de regelgeving in 2021 worden doorgevoerd.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’