Column

Crowdfundingplatformen nog steeds niet eenduidig over rendementen

"Het blijft soms puzzelen om de informatie op te halen."

Halverwege 2018 constateerde crowdfundingdeskundige Gijsbert Koren van Douw & Koren dat de manier waarop crowdfundingplatformen inzicht geven in hun rendementen sterk afwijkt van de manier waarop toezichthouder AFM dit graag ziet. Hoe is de situatie nu?

Koren maakte destijds een overzicht van de defaults en nettorendementen die door platformen zelf werden gepubliceerd en legde deze naast de voorgestelde rekenmethode van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De toezichthouder ziet graag dat crowdfundingplatformen in hun rendementsweergave alle openstaande bedragen met betalingsachterstanden vanaf 90 dagen volledig afboeken. Het gepresenteerde rendement zou dan ook een berekening moeten zijn van het bruto rendement minus afboekingen als percentage van het verstrekte vermogen, minus kosten voor investeerders als percentage van verstrekt vermogen.

Opvallende verschillen

Volgens de berekeningen van Koren ontstonden er opvallende verschillen in de netto rendementen die platformen voorschotelen en de rendementen die zijn berekend op basis van de AFM-norm. In sommige gevallen was informatie over de rendementen helemaal niet te vinden.

Koren concludeerde onder meer dat Horeca Crowdfunding, Kapitaal Op Maat en Lendahand openstaande bedragen met een betalingsachterstand pas na 365 dagen afboeken. Geldvoorelkaar hanteerde een internal rate of return (IRR) rekenmethode voor het berekenen van het nettorendement.

Situatie nu

Koren houdt op crowdfundingcijfers.nl nog steeds een overzicht bij. Per 6 augustus, toen het overzicht voor de laatste keer werd bijgewerkt, zijn er nog steeds aardig wat platformen die niet de AFM-norm hanteren bij het presenteren van de rendementen.

Slechts tien platformen rapporteren volgens de AFM-norm, waaronder NLInvesteert, Funding Circle en ZIB Crowdfunding. Vooral bij Collin Crowdfund, Lendahand en Kapitaal Op Maat zijn er grote verschillen te zien in de rendementsweergave.

Bij veel andere platformen, circa 24, is op basis van de beschikbare informatie geen beeld te schetsen van wat het rendement zou zijn op basis van de AFM-norm. 

Volgens topman Cor de Graaff van Capital Circle is de huidige situatie niet noemenswaardig beter dan enkele jaren geleden. “De rendementen van veel platforms zijn niet eenduidig te interpreteren”, aldus De Graaff. “Dat komt omdat er geen methodiek verplicht of dwingend is voorgeschreven, maar dat de AFM enkel een richtlijn heeft aangegeven. Wat geen van de platformen doen is zelf een rendementscalculatie zoals de AFM die graag zou zien”, zo stelt de topman.

Crowdfundingplatformen zouden dit volgens hem wel moeten doen, zodat investeerders een transparanter en eenduidiger beeld krijgen van de daadwerkelijk gerealiseerde rendementen. “Dit zou ook in lijn met de Basel II-wetgeving die ook geldt voor bijvoorbeeld banken”, aldus De Graaff. Bovendien zou het hierdoor voor investeerders gemakkelijker worden om crowdfundingplatformen met elkaar te vergelijken.

Rendement vergelijken

Crowdfundingdeskundige en voorzitter van Stichting MKB financiering, Ronald Kleverlaan, is van mening dat professionele platformen wel degelijk steeds meer conform de richtlijn van de AFM rapporteren, maar dat rendementen niet volledig vergelijkbaar zijn. “De vraag is of dat wel kan. Veel platformen richten zich op specifieke segmenten, waarbij andere rendementsprognoses zijn”, aldus Kleverlaan.

Ook Frank van der Linden, oprichter van Crowdfundmarkt, komt tot een soortgelijke conclusie. “Het merendeel van de platformen voldoet aan de AFM-richtlijnen, maar het blijft soms wel puzzelen om de informatie op te halen. Elk platform presenteert de data anders”, aldus Van der Linden.

Hij merkt op dat All4funding en Funding Circle al lange tijd geen nieuwe statistieken hebben gegeven. Bij Sameningeld is volgens Crowdfundmarkt nog steeds geen sprake van defaults, terwijl het platform al projecten van in totaal circa 25 miljoen euro heeft gefinancierd. “Het is het enige platform zonder defaults”, aldus Van der Linden. Crowdfundmarkt ziet de afboekingen en betalingsachterstanden flink oplopen.

Lees ook: Betalingsachterstanden op crowdfundingleningen nemen toe

Coronacrisis

Kleverlaan vindt dat platformen actief en op een nette manier hun ondernemers en investeerders op de hoogte houden van de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. “De grote vraag wordt nu welke impact de crisis heeft op lopende projecten. De impact van defaults op de rendementen zal hoog zijn bij diverse projecten”, aldus Kleverlaan.

Hij erkent dat het voor platformen lastig kan zijn om een inschatting te maken van de voorziene defaults en de impact die dat heeft op het verwachte rendement. “Ga je betalingsachterstanden volledig afboeken of houd je er rekening mee dat je alsnog een deel kunt terugwinnen, wat ook regelmatig gebeurt? Wil je een realistisch beeld schetsen of houd je rekening met het slechtste scenario?” Dit zijn volgens Kleverlaan vragen die de platformen bezighouden.

De noodzaak om te rapporteren volgens de AFM-norm, wordt door de coronacrisis dan ook groter volgens Kleverlaan. “Als je nu nog pas na 365 dagen een betalingsachterstanden afboekt, dan loop je achter de feiten aan.”

Lees ook: Hoe groot is het risico op een default bij crowdfunding? En hoe erg is het?

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’