Nieuws

Betalingsachterstanden op crowdfundingleningen nemen toe

Bij projecten met een betaalachterstand wacht een derde van de beleggers langer dan één jaar op zijn geld.

Beleggers in crowdfundingleningen wachten steeds langer op hun geld. Dat constateert Crowdfundmarkt.

De brancheorganisatie deed onderzoek bij alle crowdfundingplatformen die bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn geregistreerd. Hieruit blijkt dat bij projecten met een betaalachterstand een derde van de investeerders langer dan één jaar wacht op de afgesproken aflossing van de lening. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden.

Meer betalingsachterstanden

Ook neemt het aantal ondernemers met betalingsachterstanden toe. Volgens Crowdfundmarkt staat op dit moment nog ruim 24 miljoen euro open, tegen 11 miljoen euro een jaar eerder. Het gaat hierbij om aflossingen die al langer dan 45 dagen achterlopen.

21 miljoen euro aan leningen die via de crowd zijn verstrekt is al definitief afgeboekt, vanwege faillissementen. Crowdfundmarkt verwacht dat dit aantal nog verder zal oplopen, als gevolg van de coronacrisis.

De onderzochte crowdfundplatformen hebben in de afgelopen vijf jaar bemiddeld voor meer dat 1 miljard euro aan financiering aan MKB-ondernemers.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.