Column

Overheid moet ingrijpen om business angels te helpen

Het aantal investeringen van durfinvesteerders in Nederland neemt namelijk flink af.

De Nederlandse overheid moet ingrijpen om het business angels makkelijker te maken te investeren in startups. Ook op het gebied van transparantie moet het beter. Het aantal investeringen van durfinvesteerders in Nederland neemt namelijk flink af, compleet tegen de Europese trend in.

Dit blijkt uit het rapport Angel Investing Landscape in the Netherlands 2018. Het Rotterdamse Angel Academy deed onderzoek naar de investeringen van business angels in Europa en vergeleek dit met de trend in Nederland.

Europa versus Nederland

Terwijl de Europese investeringen in de afgelopen twee jaar stegen, daalden ze juist in Nederland. Naar verwachting zullen de investeringen in Europa door business angels het niveau van 2017 voorbij gaan met een bedrag van circa vier miljard euro tegen eind 2018. In Nederland werd er tot dusver 461 miljoen euro in bedrijven gestoken, juist beduidend minder dan de 802 miljoen euro vorig jaar.

Er wordt vooral geïnvesteerd in ondernemingen die zich richten op bedrijfssoftware, hoewel de zorgindustrie dit jaar bijna een derde van de totale investeringen ontving. Daarbij gaat circa 83% naar Amsterdamse startups.

Tot op heden is het inmiddels beursgenoteerde Adyen het meest gesteund door durfinvesteerders in Nederland, namelijk met 293 miljoen euro.

Twee uitdagingen

Waarom lopen de investeringen in Nederland terug? Volgens Angel Academy zijn er twee problemen, namelijk een gebrek aan transparantie en het uitblijven van overheidsingrijpen.

Angel Academy merkop dat de meeste deals achter gesloten deuren plaatsvinden, hetgeen de transparantie op de markt niet ten goede komt. "[We] moedigen iedere investeerder ten zeerste aan om af te zien van oude gewoontes als het privé houden van dergelijke deals en in plaats daarvan bij te dragen aan het transparanter maken van de industrie", aldus Angel Academy.

Volgens het instituut zijn durfinvesteerders ook vaak bang voor negatieve publiciteit gerelateerd aan mislukte investeringen. Beleggers willen graag meer informatie over de blootstelling aan risico’s, waardering van de onderliggende posities en over kosten.

Overheidsingrijpen

Ook wordt opgemerkt dat business angels niet voldoende worden gesteund door de overheid, als zij willen investeren in startups. Oprichter Nils Beers van StartupDelta stelt dat er incentives nodig zijn vanuit de overheid om het gemakkelijker te maken om te investeren in beginnende bedrijven.

“Hoewel venture capital en grote exits op de radar van beleidsmakers staan, wordt soms vergeten dat angel investeerders cruciaal zijn voor de geboorte van een startup”, aldus Beers. “Zonder deze investeerders, kunnen we niet bouwen aan de startups van morgen. Daarom is het zorgwekkend dat het rapport van Angel Academy laat zien dat zij minder en minder investeren.” Beers stelt dat er “structurele ondersteuning” vanuit de overheid nodig is.

Gezond ecosysteem

Ook managing director Jaap Dekter van Angel Academy is van mening dat investeringen van business angels “cruciaal” zijn voor een gezond ecosysteem. “De afnemende investeringen in de afgelopen jaren, hebben mogelijk flink negatieve effecten op ons concurrentievoordeel op de lange termijn. Het ecosysteem heeft alle ingrediënten voor een sterke groei, maar er moet zowel door investeerders als de overheid worden ingegrepen”, aldus Dekter.

De managing director stelt voor om programma’s als de Seed Business Angel Regeling te versoepelen. Via deze regeling kunnen business angels slim geld leveren aan start-ups door actief betrokken te zijn met hun kennis, netwerk en ervaring. De Staat kan investeerders daarbij een lening verschaffen van maximaal een miljoen euro.

“Aan de andere kant moeten de investeerders zelf ook iets doen, door vaker deals en kennis openbaar te maken, zodat het gehele ecosysteem kan zien wat werkt en wat niet”, aldus Dekter.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  2. Zo belegt u in private markten
  3. Private equity doet deals met minder schulden
  4. Waarom startups van de beurs wegblijven
  5. Private equity domineert op de Nederlandse zorgmarkt