Column

Annexum reageert op kwestie dividendbelasting

"Afschaffing dividendbelasting grote impact op vastgoedsector"

"De afschaffing van de dividendbelasting om buitenlandse investeerders aan te trekken, staat haaks op tal van overige nieuwe fiscale maatregelen in het Regeerakkoord, die dezelfde buitenlandse investeerders juist zwaarder gaan belasten. Vooral institutionele en particuliere beleggers in vastgoed worden de komende jaren zwaarder belast dan ooit", zegt Huib Boissevain, CEO Annexum.

Het bedrijf, dat vastgoed beleggingsfondsen voor particulieren aanbiedt, maakt zich dermate zorgen over de afschaffing van de dividendbelasting dat zij een nieuwsartikel schreven over de mogelijke gevolgen. 

"Het nieuwe kabinet is voornemend om per 2020 de dividendbelasting in Nederland af te schaffen. In de huidige regeling houden bedrijven 15% belasting in over het dividend dat zij uitkeren aan hun aandeelhouders. Nederlandse belastingbetalers kunnen deze ingehouden belasting weer verrekenen met hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting."

"Deze ‘vestzak-broekzak’-regeling levert veel administratie op en zou onaantrekkelijk zijn voor het Nederlandse investeringsklimaat. Met de afschaffing van de dividendbelasting hoopt kabinet Rutte III het Nederlands vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken voor buitenlandse bedrijven. Tenminste, zo luidt de officiële toelichting", begint Annexum het artikel. 

Afschaffen dividendbelasting in 2020

Het probleem volgens Annexum is echter dat er nog altijd veel onduidelijkheid heerst over hoe de afschaffing van de dividendbelasting onderdeel is geworden van het regeerakkoord. De bron van deze onverwachte maatregel lijkt naar de werkgeverslobby te leiden. Zo schreef Shell in aanloop van de verkiezingen een brief aan alle partijen met als kop Schaf de dividendbelasting af. "De dividendbelasting werkt marktverstorend en dat is nadelig voor de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland."

Premier Rutte antwoordde hierop stellig dat de maatregel om landsbelang ging en niet om het belang van grote multinationals en stelde dat niet afschaffen onverantwoordelijk is en bovendien een groot risico vormt. Nederland zou zichzelf namelijk schade toebrengen met het oog op het vestigingsklimaat. Met deze maatregel verdwijnt het verschil tussen binnenlandse en buitenlandse investeerders, waardoor het in theorie voor buitenlandse geldschieters iets aantrekkelijker wordt om in Nederland te investeren.

Onder druk van de heersende onduidelijkheid over hoe het besluit tot stand was gekomen, moest het kabinet april dit jaar documenten over de maatregel van het ministerie van Financiën vrijgeven. Uit deze eerdere interne stukken bleek dat ambtenaren het ministerie van Financiën ontraadden om de dividendbelasting af te schaffen. Maar Economische Zaken, Shell en Unilever waren hen voor. De ambtelijke stukken over de dividendbelasting lezen vooral als een waarschuwing om de belasting op winstuitkeringen toch echt in stand te houden. De maatregel zou vooral duur en weinig efficiënt zijn.

Slecht nieuws voor beleggers in vastgoed

Huib Boissevain, CEO Annexum, heeft daar het volgende over te zeggen: "De afschaffing van de dividendbelasting om buitenlandse investeerders aan te trekken, staat haaks op tal van overige nieuwe fiscale maatregelen in het Regeerakkoord, die dezelfde buitenlandse investeerders juist zwaarder gaan belasten. En niet alleen hen. Vooral institutionele en particuliere beleggers in vastgoed worden de komende jaren zwaarder belast dan ooit.'

"Een neveneffect van het afschaffen van de dividendbelasting is het door het Ministerie van Financiën aangekondigde regime voor vastgoedbeleggingen. Zo wil Rutte III vastgoedbeleggingen via fiscale beleggingsinstellingen (FBI’s) vanaf 2020 niet meer toestaan. Een voorwaarde om te voldoen aan de FBI status is binnen 8 maanden uitkeren van het rendement aan de aandeelhouders, onder inhouding van de 15% dividendbelasting."

"Maar door het wegvallen van de dividendbelasting is het Kabinet op zoek gegaan naar een andere mogelijkheid om toch een deel van deze belastingopbrengsten te kunnen genereren. Het vennootschapsbelastingtarief gaat daardoor van 0% naar 21%. De regering haalt hier een streep doorheen om juist de institutionele beleggers te raken, precies dezelfde partijen die ze geen dividendbelasting willen laten betalen. Met als grootste effect dat beleggen in vastgoed in Nederland minder aantrekkelijk wordt. Deze maatregel gaat volledig in tegen de internationale trend om steeds vaker een fiscaal transparante REIT-structuur voor institutionele beleggers in te richten."

Verhoogde belastingdruk

“Hierbij komt dat er per 2019 er een nieuwe maatregel komt om de renteaftrek in de vennootschapsbelasting (VPB) verder te beperken”, aldus Boissevain. “Rente is niet langer aftrekbaar voor zover het saldo meer bedraagt dan maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat. Gekozen is voor een drempel van €1 miljoen rente, waardoor €1 miljoen aan rente in ieder geval aftrekbaar is. Deze renteaftrekbeperking dient ter financiering van het verlagen van de VPB en het afschaffen van de dividendbelasting. In de praktijk betekent dit iedereen die in vastgoed investeert, geraakt wordt, met een verhoogde belastingdruk dat fors boven de 21% uit kan komen.”

“Ook de pensioenfondsen komen te lijden onder deze nieuwe fiscale maatregelen”, gaat Boissevain verder. “Deze fondsen beleggen ‘ons geld’ van oudsher veelal in vastgoed. Omdat pensioenfondsen geen winst maken, omdat resultaten steeds ten goede komen aan de uitkeringsgerechtigden, hetzij in de vorm van lagere premies, hetzij in de vorm van hogere uitkeringen, zijn zij vrijgesteld van belasting. De vastgoedfondsen waarin zij echter beleggen zijn FBI’s, die door de nieuwe maatregel een stijging van de belastingdruk gaan zien van 0 naar 21%.”

Negatief voor vastgoedsector

Boissevain: “Het is vooral de combinatie van al deze maatregelen die de komende tijd een enorm negatieve impact zal hebben op de Nederlandse vastgoedsector. Kijkend naar de Nationale Woonagenda met de doelstelling om jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen, vraag ik mij serieus af hoe Rutte III deze doelstelling wil realiseren met alle nieuwe fiscale maatregelen gericht op de vastgoedsector.”

“Met alle voorgenomen plannen, worden deze woningen niet meer gebouwd. De woningbouwcorporaties worden alleen al met de beperking van de renteaftrek extra belast met ruim €300 miljoen Ik begrijp prima dat Rutte III wil voorkomen dat buitenlandse investeerders 0% belasting gaan betalen over Nederlands belastinginkomen. Mijn advies zou zijn: richt een tailormade vastgoed-FBI in, met een laag belastingtarief conform andere Europese landen", aldus de CEO van Annexum. 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. Beursgenoteerd versus niet-beursgenoteerd vastgoed
  2. 'Vraag naar kantoorvastgoed zal juist toenemen'
  3. CBRE: Kantorenmarkt nu weerbaarder dan tijdens kredietcrisis
  4. Lucht voor winkeliers vanwege coronacrisis
  5. De transformatie van Westplan