Nieuws

'3 drijfveren voor groei Europees private equity'

Private equity-beleggers in Europa zitten er de komende jaren waarschijnlijk warmpjes bij, volgens Schroders.

Private equity-beleggers in Europa zitten er de komende jaren waarschijnlijk warmpjes bij. Dat voorspelt Schroders.

De vermogensbeheerder ziet twee ontwikkelingen waar beleggers de komende tien jaar last van kunnen hebben. Ten eerste zal de economische groei wereldwijd waarschijnlijk sterk verschillen en sterk afhangen van de lokale dynamiek. Ten tweede zet de trend van de-globalisering naar verwachting door. Deze is begonnen met het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en is in een stroomversnelling geraakt door de coronacrisis.

Toch bevinden private equity-beleggers in Europa zich volgens Schroders in een goede positie. De vermogensbeheerder geeft daarvoor drie argumenten.

1. Fragmentatie van de markt

De Europese markt is geen homogene markt, maar meer een verzameling van markten, stelt Schroders. En juist daarin schuilt de kracht.

De Europese markt is op te splitsen in zes hoofdregio’s, waarmee 95% van de markt is afgedekt: het VK, Frankrijk, Scandinavië, Duitstalige landen, de Benelux en Zuid-Europa (Spanje en Italië). Elke regio kent zijn eigen dynamiek en dat maakt toegang tot lokale managers belangrijk in een post-Covid wereld, waarin de-globalisering versnelt, regionale sectoren consolideren en consumptiepatronen veranderen door nieuwe technologieën.

Daarnaast is er sprake van horizontale fragmentatie in het Europese bedrijfsleven. Er zijn veel kleine bedrijven en weinig consolidatie. Dat biedt kansen voor private equity managers. Zij kunnen op zoek gaan naar kleine lokale kampioenen en deze laten uitgroeien tot grotere regionale spelers.

2. Groot aantal familiebedrijven en vergrijzing

Verder zijn in Europa 60% van de ondernemingen familiebedrijven en kampen we met vergrijzing. Dat biedt volgens Schroders kansen voor beleggers, met name als het bedrijf wordt overgedragen aan de volgende generatie.

De eigenaar van een familiebedrijf wil vaak het liefst een ander familielid als opvolgerwijzen, maar als die er al is, is het nog maar de vraag of hij of zij wel de interesse en capaciteiten heeft om het roer over te nemen. Een management buy out met private equity kapitaal biedt in zo'n situatie uitkomst.

Private equitymanagers kunnen veel waarde toevoegen aan een bedrijf. Ze zorgen voor kapitaal, helpen structuren en processen te verbeteren en stimuleren bedrijven om verder te groeien, stelt Schroders. Zo wordt bijvoorbeeld voor bedrijven met groeipotentieel ingezet op stevige geografische uitbreiding, worden nieuwe distributiekanalen gebruikt en wordt kapitaal geïnvesteerd om de productiefaciliteiten te verbeteren en uit te breiden. Er valt hier dus veel winst te behalen en daar kunnen beleggers natuurlijk van profiteren.

3. De hoge kwaliteit van goederen en diensten

Tot slot staan goederen uit Europa wereldwijd bekend als kwalitatief hoogwaardig. In de zogeheten Made-In-Country-Index noteren Europese bedrijven dan ook hoog. Schroders verwacht dat Europese exportproducten van hoge kwaliteit in trek zullen blijven bij andere landen, zelfs als de de-globalisering verder doorzet.

De lage groei in Europa dwingt private equitybedrijven om zich te oriënteren op bedrijven die veel exporteren. Volgens Schroders zijn er in Europa veel goede exportbedrijven te vinden, tegen redelijke waarderingen en met een goed ondernemingsbestuur.

De vermogensbeheerder merkt tot slot op dat Europa al voor de coronacrisis in een lage groeispiraal zat. Desondanks heeft de Europese private equity-sector nog steeds goed gepresteerd. Schroders denkt dat Europese private equity beter in staat is om te profiteren van het huidige klimaat.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.