Nieuws

Geen sloopfonds meer nodig

Het gaat dusdanig de goede kant op met de kantorenmarkt, dat een sloopfonds niet meer nodig is.

Het gaat dusdanig de goede kant op met de kantorenmarkt, dat een sloopfonds om panden uit de markt te halen niet meer nodig is. Dit schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. 

Anderhalf jaar geleden sloten marktpartijen en overheden een kantorenconvenant om een goed functionerende kantorenmarkt te creëren. Langzaam maar zeker komt het doel van deze afspraak dichterbij, schrijft Schultz van Haegen. 

Zij acht de oprichting van regionale kantoorfondsen, de zogenoemde sloopfondsen, dan ook niet meer nodig. Tot opluchting van veel marktpartijen. Deze stonden al niet te springen om lege kantoren op te moeten kopen met behulp van verplichte bijdrage van regionale kantooreigenaren. 

“De (deels) leegstaande kantoren worden op een meer reële waarde gewaardeerd. Hierdoor wordt transformatie van leegstaande kantoren naar andere functies financieel steeds meer mogelijk”, schrijft zij in de brief.  

Of er andere concrete stappen nodig zijn om de kantorenmarkt sneller op de been te krijgen, is niet duidelijk. Schultz van Haegen zal hiernaar onderzoek doen in het komende half jaar. 

Ook in Europa houdt het herstel van de kantorensector aan.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

  1. 25% minder kantoorruimte verhuurd of verkocht in 2020
  2. UBS: Ook huurprijzen kantoren op A-locaties zullen dalen
  3. CBRE verhoogt prognose beleggingsvolume vastgoed
  4. 'Vraag naar kantoorvastgoed zal juist toenemen'
  5. CBRE: Kantorenmarkt nu weerbaarder dan tijdens kredietcrisis