Column

Crowdfunding en staatsgarantie: dit moet u weten

Hoewel de overheid garant staat voor 45% tot soms zelfs 67,5% van de financiering, is het aanbod van crowdfundprojecten met staatsgarantie beperkt.

Sinds de coronacrisis is het voor crowdfunders mogelijk om te investeren in een lening waarbij de overheid garant staat. Hoe werkt crowdfunding met staatsgarantie en wat komt erbij kijken?

Om ondernemers makkelijker en sneller geld te laten lenen tijdens de coronacrisis, werd door de overheid de zogeheten BMKB-regeling in het leven geroepen. Onder deze regeling kunnen ondernemers een overbruggingskrediet afsluiten bij banken en alternatieve financiers om de moeilijke periode door te komen.

Om de risico’s voor investeerders wat te verlagen, staat de overheid garant voor 45% van de financiering. Inmiddels is er ook een verruimde regeling, waardoor de garantie zelfs wordt verhoogd naar 67,5% van de lening, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Ook voor crowdfunding

Eind 2020 kregen de eerste crowdfundingplatformen toestemming van de overheid om overbruggingsleningen met staatsgarantie te verstrekken. Het ging onder meer om NLInvesteert, October, OnePlanetCrowd en GeldvoorElkaar.

Er waren voor het platform wel wat voorwaarden aan verbonden. Zo ging GeldvoorElkaar op zoek naar een institutionele investeerder. Het platform vond een niet nader genoemde Europese investeerder, die bij een financiering met de borgstellingsregeling telkens 40% inbrengt. De overige 60% wordt gefinancierd door crowd, met staatsgarantie.

NLInvesteert heeft een fonds opgezet voor de financiering van bedrijven die zijn geraakt door de coronacrisis, het NLI BMKB-C Fonds. Maar in tegenstelling tot veel andere crowdfundingprojecten op het platform, betreft de doelgroep van het fonds vooral grotere, zakelijke investeerders. Een participatie in het fonds kost dan ook minimaal €100.000.

Beperkt aanbod

Heel veel andere crowdfundingprojecten met staatsgarantie zijn er niet te vinden. Ook uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken blijkt dat er nog maar weinig gebruik wordt gemaakt van de BMKB-C-regeling door non-bancaire financiers.

Per april 2021 was er slechts 14% van de MKB-bank­kredieten met overheidsgarantie verstrekt. Ondanks dat de regeling goed te combineren is met crowdfunding, zo valt in het onderzoek te lezen.

Toekomst

Of we crowdfunding met staatsgarantie in de toekomst meer gaan zien, blijft de vraag. Het is wel duidelijk dat partijen ermee bezig zijn.

Zo heeft D66 al een aantal maatregelen aangekondigd om de mkb-financieringsmarkt toegankelijker te maken voor ondernemers. Eén maatregel is staatsgarantie beter inzetbaar maken voor non-bancaire financiers, waaronder crowdfunders.

“Gezien het feit dat er op dit moment een brede evaluatie plaatsvindt van de BMKB-regeling en onderzocht wordt op welke manier de regeling ook door niet-banken ingezet kan worden, lijkt mij dit erg kansrijk”, aldus Ronald Kleverlaan, voorzitter van Stichting MKB Financiering Nederland.

“Het is goed om te zien dat D66 hier scherp op blijft en er ook voor zorgt dat de regeling ook werkelijk beter werkbaar wordt voor non-bancaire financiers.”  

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’