Column

4 vragen over niet-beursgenoteerde beleggingen

Deze beleggingen zorgen voor extra inkomstenstromen en stabiliteit bij onrust op de beurzen.

U bent actief op de beurs, maar wil nog wat meer spreiding in uw portefeuille door een positie op te bouwen in niet-beursgenoteerde beleggingen. Wat moet u dan weten?

Participaties.nl beantwoordt vier belangrijke vragen over dit soort beleggingen.

1. Wat zijn de mogelijkheden?

Er zijn diverse manieren om buiten de beurs om te beleggen, waaronder crowdfunding. Al met lage bedragen kunt u investeren in allerlei projecten, waarmee u niet alleen particulieren of (beginnende) bedrijven steunt, maar ook zelf nog wat kunt verdienen.

Beleggers die iets meer te besteden hebben kunnen private equity overwegen. Hiermee participeert u, al dan niet via een fonds, direct in veelbelovende bedrijven.

Er zijn nog veel andere manieren om via een fonds te investeren. U heeft dan direct een gespreide portefeuille met bijvoorbeeld vastgoed, zonneparken of schepen. Annexum is een bekende aanbieder van niet-beursgenoteerd vastgoed, maar ook Synvest, Westplan en Renpart zijn oudgedienden. In dit artikel gaan we wat uitgebreider in op de alternatieven buiten de beurs.

2. Waar moet u op letten?

In de afgelopen jaren is de correlatie tussen aandelen en andere beleggingen alleen maar toegenomen. Hoewel iedere belegger zijn eigen voorkeuren heeft, is het bij de (verdere) opbouw van een portefeuille belangrijk om uw tolerantie met betrekking tot volatiliteit, verwachtingen omtrent rendementen en uw beleggingshorizon inzichtelijk te krijgen.

Een allocatie naar verschillende beleggingen die onderling geen of weinig correlatie tonen kan de kans op een hoger rendement vergroten, terwijl de risico’s binnen de perken blijven. Doorgaans hebben niet-beursgenoteerde beleggingen een lage correlatie met beursgenoteerde assets en zijn ze op korte termijn minder blootgesteld aan volatiliteit.

Door niet-beursgenoteerde beleggingen toe te voegen aan een portefeuille kunnen er verschillende inkomstenstromen ontstaan en indien er onrust op de beurzen heerst, dan kan een allocatie naar niet-beursgenoteerde beleggingen voor wat stabiliteit in de portefeuille zorgen.

Er is doorgaans wel een wat hogere instapdrempel bij het investeren in niet-beursgenoteerde fondsen. Dit leidt desondanks vaak tot een premie ten opzichte van beursgenoteerde beleggingen. Deze premie compenseert beleggers voor het feit dat zij hogere risico’s moeten nemen als gevolg van de complexiteit en de beperktere liquiditeit van niet-genoteerde assets.

Zo is het bij genoteerde vastgoedfondsen bijvoorbeeld vrij normaal dat deze onder de nominale waarde noteren, terwijl dit bij niet-genoteerd vastgoed nogal ongebruikelijk is.

Het is dus belangrijk dat beleggers goed onderzoek doen naar niet-genoteerde fondsen en de onderliggende posities. In tegenstelling tot aandelen, kan een belegger namelijk niet snel uitstappen als het de verkeerde kant opgaat.

3. Wat zijn de risico’s?

Onderzoek doen naar niet-genoteerde fondsen kost tijd en vergt vaak ook veel vertrouwen in de beheerder van een fonds.

Niet-genoteerde fondsen zijn vaak illiquide en worden niet verhandeld via een broker of een ander platform. Vaak kan een belegger maandenlang niet van zijn participatie af.

Bovendien kan de waardering van niet-genoteerde assets flink veranderen, omdat de waarde van de posities - in tegenstelling tot aandelen - niet frequent wordt bijgehouden. Tijdens uitdagende omstandigheden, zoals de coronacrisis, kan het onmogelijk zijn om deelnemingen te verkopen tegen een redelijke prijs. Als belegger is dus een lange horizon nodig.

Ook de geografische locatie is belangrijk. Investeert u bijvoorbeeld in vastgoed in bepaalde delen van de Verenigde Staten, dan zijn stormen, overstromingen of bosbranden reële risico’s. Bovendien kunnen er geopolitieke ontwikkelingen spelen die een nadelige impact hebben op uw beleggingen.

4. Voor welke doelgroep?

Niet-beursgenoteerde beleggingen zijn doorgaans het terrein van institutionele investeerders als pensioenfondsen, staatsfondsen of participatiemaatschappijen. Zij hebben ten opzichte van particulieren een veel groter deel van hun portefeuille ingericht met niet-beursgenoteerde beleggingen. En dat is niet gek: zij hebben vaak meer expertise in huis en begrijpen beter de complexe aard van dergelijke beleggingen.

Nu meer beleggers naar alternatieve manieren zoeken om hun vermogen te laten groeien, bieden echter steeds meer platformen en fondsaanbieder mogelijkheden om te beleggen in niet-genoteerde beleggingen.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Gaat het echt zo goed met private equity?
  2. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  3. 2023 was een verloren jaar voor private equity
  4. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus
  5. Crowdfunders profiteren van hogere rente