Column

Liquiditeitsproblemen MKB nemen af

Maar onder ondernemers heerst nog veel onbekendheid over alternatieve financieringsvormen.

Het MKB heeft een flinke klap gekregen door de coronacrisis, maar het lijkt erop dat het ergste achter de rug is. Kunnen investeerders die geld hebben gestoken in kleine en middelgrote ondernemingen weer rustig ademhalen? Een blik op de stand van zaken.

In de afgelopen weken verschenen er diverse onderzoeken die laten zien dat ondernemers weer voorzichtig positiever worden en dat de meest urgente liquiditeitsproblemen afnemen.

Zo blijkt uit de laatste peiling van Stichting MKB Financiering en ONL dat ondernemers optimistischer zijn over het voortbestaan van hun bedrijf en over hun liquiditeit voor de komende periode. In maart gold nog voor 83% van de ondernemers dat ze die problemen hadden of verwachtten, in juni is dat teruggelopen tot iets meer dan de helft.

Op zoek naar alternatieve financiers?

Tegelijk geven veel ondernemers aan dat zij niet bij hun bank terecht kunnen met hun liquiditeitsprobleem. Alternatieve financiers, waaronder crowdfundingplatformen, proberen dit gat op te vullen en slagen daar deels in. Na een dip op de crowdfundingmarkt in vooral april en begin mei, ziet bijvoorbeeld platform Geldvoorelkaar de markt weer aantrekken.

“We zagen in [april en begin mei] een verminderd aantal aanvragen en ook investeerders deden een pas op de plaats”, zo stelde directeur en medeoprichter Edwin Adams van Geldvoorelkaar. “Gelukkig zien we nu dat de markt weer aantrekt. Ondernemers die hun zaken een tijdje gepauzeerd hadden, pakken nu hun plannen weer op of spelen juist in op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Ook investeerders hebben weer vertrouwen en zien kansen”, aldus de topman, die verwacht dat het totaal gefinancierde volume via Geldvoorelkaar.nl dit jaar de grens van 250 miljoen euro zal passeren.

Toch slagen alternatieve financiers er niet volledig in het gat op te vullen dat banken achterlaten. Ondernemers hebben volgens de peiling van ONL en Stichting MKB Financiering nauwelijks contact met crowdfundingplatformen. Ook kredietunies en factoring vallen niet erg in de smaak.

Onbekendheid

Volgens voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB financiering komt dit doordat er veel onbekendheid heerst over de mogelijkheden van alternatieve financiering. “Veel mensen hebben er wel eens van gehoord, maar nog nooit zelf gebruikt”, aldus Kleverlaan tegenover Participaties. “Dit geldt voor ondernemers, maar in hogere mate ook voor hun accountant of adviseur.”

Ook vertrouwen speelt volgens Kleverlaan een grote rol: welke van de financiers en financieringsvormen zijn te vertrouwen? “Dat is ook de reden dat we het keurmerk Erkend MKB Financier hebben geïntroduceerd.”

Zelf oplossen

Bovendien lijkt een groot deel van de ondernemers (41%) eventuele problemen in de komende zes maanden zelf op te willen lossen, bijvoorbeeld door hun eigen salaris op te schorten of terug te schroeven.

Het blijft dus nog maar de vraag of de aantrekkende vraag naar alternatieve financiers, waar bijvoorbeeld Geldvoorelkaar op wees, daadwerkelijk doorzet.

Meer problemen op komst

Al met al concludeert Kleverlaan dat het minder slecht gaat en het optimisme terugkomt onder ondernemers, maar dat er nog wel (grote) problemen aankomen voor diverse branches. “Zeker niet iedereen gaat het overleven”, aldus de voorzitter van Stichting MKB Financiering. “Voor veel ondernemers worden de komende maanden erg belangrijk om te zien of de omzet weer gaat groeien in voldoende mate om te overleven na het stoppen van alle steunmaatregelen.”

Kleverlaan verwacht zelf vooral in het laatste kwartaal dat er problemen gaan komen. “Niet alleen loopt het belastinguitstel dan af en zal de loonsteun via onder meer de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid gaan stoppen, ook de aflossingen van bancaire leningen gaan dan weer starten, terwijl de omzetten mogelijk nog niet helemaal terug zijn.” 

Lees ook: Weinig partijen voldoen aan nieuwe gedragscode mkb-financiers

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren