Column

Weinig partijen voldoen aan nieuwe gedragscode mkb-financiers

Slechts 11 van de ruim 200 aanbieders krijgen een keurmerk.

De Stichting MKB Financiering (SMF) heeft de afgelopen maanden bij de eerste groep mkb-financiers getoetst of zij voldoen aan de eisen in de nieuwe gedragscode. De verwachtingen waren al niet hoog gespannen, maar toch valt het aantal partijen dat het keurmerk Erkend MKB Financier ontvangt lager uit dan voorzien.

SMF, die werkt aan een beter imago voor alternatieve mkb-financiers, kondigde in april van dit jaar een nieuwe gedragscode aan, waarmee de kwaliteit van de alternatieve financieringsmarkt moet worden verbeterd.

In deze Gedragscode MKB-financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, transparantie over provisies, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

De SMF heeft in de afgelopen maanden onderzocht of bedrijven die actief zijn op de markt voor alternatieve financiering voldoen aan deze gedragscode. Zij trok daarvoor Jaap Koelewijn aan, deeltijdhoogleraar Corporate Finance aan Nijenrode.

"Tijdens de uitgevoerde audits heb ik niet alleen gelet op de kwaliteit van de formele processen, maar ook op de intrinsieke motivatie om verantwoord te financieren", aldus Koelewijn.

Elf partijen krijgen keurmerk

Voorzitter Ronald Kleverlaan van het SMF liet in april al weten dat de verwachtingen laag waren en dat veel partijen niet zouden voldoen aan de nieuwe gedragscode. Van de ruim 200 aanbieders die actief zijn op de markt van alternatieve financiering, voorzag Kleverlaan dat slechts vijftien partijen door de eerste fase zouden komen.

Afgelopen week is gebleken dat slechts elf partijen aan de gedragscode voldoen, waaronder bekende namen als Collin Crowdfund en GeldvoorElkaar, maar ook het nieuwe crowdfundingplatform October en MKB-beurs NPEX. De overige organisaties zijn Boozt24, Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, Qredits, Spotcap en Voldaan.

“Deze organisaties onderscheiden zich in de mkb-financieringsmarkt en bieden een financieringsoplossing van kwaliteit, geleverd door een professionele organisatie en met transparante voorwaarden en tarieven”, aldus Kleverlaan. “Hiermee leveren zij toegevoegde waarde voor het mkb.”

'Kwaliteitsslag'

Tegenover Participaties.nl laat Kleverlaan weten tevreden te zijn over de resultaten van de eerste toetsing. “Er is een kwaliteitsslag gaande in de markt voor alternatieve financiering en de getoetste partijen hebben de zaken écht goed op orde.”

Er zijn ook twee à drie partijen die niet door de audit van de SMF zijn gekomen, maar Kleverlaan wil geen namen noemen. Ook moesten enkele ondernemingen die wél door de keuring zijn gekomen, wat kleine veranderingen doorvoeren om het keurmerk te mogen ontvangen. Denk hierbij aan zaken als tarifering, de samenwerking met adviseurs en de manier waarop met klachten om wordt gegaan.

Kleverlaan verwacht dat er tegen het einde van dit jaar nog eens vijf partijen van de circa tien audits een keurmerk zullen krijgen.

Erg kritisch

Maar wat betekent het dat één op de twee partijen niet door de audit komt? “Vooral dat we erg kritisch zijn in onze toetsing. En daarmee dat de partijen die wel een keurmerk hebben gekregen tot een kopgroep behoren, die goed bezig is en de jonge markt van alternatieve financiering overstijgt”, aldus Kleverlaan.  

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de financiers nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het keurmerk is dan ook één jaar geldig.

Lees ook: Financiering blijft probleem voor mkb

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.