Column

‘Overheidsgaranties leiden tot ongelijk speelveld voor alternatieve leenplatformen’

De coronamaatregelen zorgen voor marktverstoring, aldus de Stichting MKB Financiering.

Leenplatformen in het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor oneerlijke concurrentie en marktverstoring door het goedkope kapitaal en hoge garanties die nu vooral bruikbaar zijn door banken. Volgens Stichting MKB Financiering speelt deze situatie ook in Nederland.

Britse alternatieve financiers voeren momenteel gesprekken om net als banken toegang te krijgen tot goedkoop kapitaal van Bank of England. Zij waarschuwen dat de alternatieve financieringsmarkt ten onder kan gaan als de overheid hen niet meer tegemoetkomt.

Waarschuwing

Volgens Stichting MKB Financiering speelt er een soortgelijke situatie in Nederland. Het bestuur van de stichting stuurde een brief aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Minister Wiebe Hoekstra van Financiën om te waarschuwen voor een vergelijkbare situatie in Nederland.

“Hoewel de regering complimenten verdient voor het snelle handelen bij de start van de crisis, merken we dat er nu aanvullende maatregelen nodig zijn om uit de crisis te investeren”, aldus voorzitter Ronald Kleverlaan.

“Een onbedoeld effect van de eerste regelingen is dat non-bancaire financiers er minder goed gebruik van konden maken, waardoor de innovatie in de MKB-financieringsmarkt wordt beperkt en er minder keuze is ontstaan voor ondernemers. Niet alleen op korte termijn worden ondernemers nu beperkt, maar het kan een blijvend effect hebben op de verbreding van de MKB-financieringsmarkt”, zo stelde Kleverlaan.

Geen eerlijk speelveld

Volgens Kleverlaan zorgen de coronamaatregelen voor marktverstoring, omdat er geen eerlijk speelveld is tussen de traditionele financiers, waaronder banken, en aanbieders van bijvoorbeeld financieringsvormen als crowdfunding of factoring. “Nieuwe non-bancaire financiers zijn niet ingeschakeld bij steunmaatregelen, terwijl de fintech-oplossingen die zij aanbieden beter passen bij de doelgroep en oplossingen die nodig zijn”, aldus Kleverlaan.

Stichting MKB Financiering waarschuwt dat de innovaties en vernieuwingen in de MKB-financieringsmarkt tot stilstand komen nu steunmaatregelen voor deze markt uitblijven. “Dit heeft als risico dat we vele jaren terug worden gezet en de keuzevrijheid voor ondernemers weer sterk beperkt wordt.”

De stichting merkt op dat de non-bancaire financieringsmarkt net aan een opmars bezig was. In 2019 werd er nog voor ruim 2,7 miljard euro aan nieuwe non-bancaire leningen verstrekt, hetgeen op jaarbasis een groei van 26% betekende. Daarmee financiert één op de vijf MKB-ondernemingen de activiteiten buiten de banken om. Aanbieders van non-bancaire financieringen verstrekten bovendien 41% meer leningen dan in 2018.

“Als de trend van de toename in kleinzakelijke financieringen de komende jaren doorzet, nemen de non-bancaire financiers de rol als grootste geldschieter rond 2023 over van de banken”, aldus de stichting.

Klap voor horeca en retail

Als deze markt geen steuntje in de rug krijgt van de overheid, dan kan de groei tot stilstand komen. Dit zal volgens de stichting onder meer een impact hebben op bijvoorbeeld ondernemers uit de horeca en retail, sectoren waar banken doorgaans niet staan te springen om leningen aan te verstrekken. “Een aantal nieuwe financiers heeft in deze sectoren expertise opgebouwd en kan bij uitstek deze markt beoordelen en goed bedienen met passende financiering. De partijen die dit apparaat en de expertise wel hebben staan nu helaas langs de kant.”   

Stichting MKB Financiering hoopt dat de overheid snel ingrijpt. “Door de steunmaatregelen is er onbedoeld een ongelijk speelveld ontstaan. Dat moet zo snel mogelijk hersteld worden, zodat na het aflopen van de steunmaatregelen de ondernemers weer gebruik kunnen maken van een breed palet aan financieringsaanbieders voor het MKB.”

Lees ook: MKB-bedrijven kiezen vaker alternatieven voor banklening

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.