Nieuws

Financiering blijft probleem voor mkb

Bijna kwart van het mkb heeft behoefte aan externe financiering.

Van het midden- en kleinbedrijf (mkb) gaf 24% in een enquête aan behoefte te hebben aan externe financiering. Van deze mkb-bedrijven kreeg 84% de financiering ook rond. Dat schrijft het CBS op basis van hun Financieringsmonitor.

Meer vraag bij grotere bedrijven binnen het mkb

De financieringsbehoefte binnen het midden- en kleinbedrijf neemt toe met de bedrijfsgrootte. Bij het microbedrijf (minder dan tien werkzame personen) heeft 23% behoefte aan externe middelen. Bij het kleinbedrijf (tussen de tien en 50 werkzame personen) en het middenbedrijf (50 tot 250) ligt dat, met respectievelijk 27% en 31%, hoger.

De lijn kan niet worden doorgetrokken naar het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen). Hier ligt de financieringsbehoefte met 17% lager dan bij het mkb. Het zijn vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups die behoefte hebben aan financiering, om een uitbreiding te kunnen bekostigen.

Van de bedrijven die aangeven een financieringsbehoefte te hebben, verkent 81% de mogelijkheden. Twee derde van deze laatste groep doet daadwerkelijk een aanvraag voor financiering. Bij de startups zijn de meeste afvallers: meer dan de helft doet geen aanvraag nadat zij zich georiënteerd hebben, veelal omdat zij hun slaagkans laag inschatten.

Gemiddelde slaagkans laagst bij kleinste mkb’ers

Dat is niet zo gek, want de slaagkans neemt af hoe kleiner het bedrijf is. Van de bedrijven in het mkb die een aanvraag doen voor financiering, slaagt 84% erin om de gevraagde financiering geheel of gedeeltelijk binnen te halen.

Het gemiddelde slagingspercentage varieert tussen 80% voor de groep microbedrijven tot 93% voor middenbedrijven als groep. Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf, waar 99% van de aanvragen leidt tot financiering.

Naast bedrijfsgrootte dragen ook financiële gezondheid en de beschikbaarheid van veel onderpand bij aan de slaagkans. De ICT en de zakelijke dienstverlening zijn bedrijfstakken binnen het mkb waar een aanvraag het minst vaak leidt tot financiering. Zij kunnen financiers minder onderpand, en dus minder zekerheden bieden.

Banklening blijft populairst

Bij de externe financiering van het mkb komen de traditionele vormen, zoals bankleningen (40%), leasing (21%), en rekeningen-courant (12%) het meest voor. Het aandeel van deze traditionele financieringsvormen neemt toe met de bedrijfsgrootte.

Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld.

Financieringsmonitor 

De Financieringsmonitor gaat over de periode 2017-2018 en toont de resultaten van een digitale enquête die is uitgezet bij het mkb in de business economy. Met de resultaten van de enquête wordt de zoektocht van het mkb naar externe financiering van begin tot eind in kaart gebracht.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.