Column

Nieuwe regels crowdfunding aangenomen

ECON heeft op Europees niveau nieuwe regels aangenomen om de sector verder te stroomlijnen.

De Europese ECON werkgroep heeft op Europees niveau wat nieuwe regels aangenomen om de sector verder te stroomlijnen. Een overzicht.

Al eerder schreven we dat de Europese Commissie al een tijdje de mogelijkheden bekijkt om crowdfunding op Europees niveau te reguleren. Vanwege een gebrek aan Europese regelgeving lopen platformen tegen problemen aan als zij hun diensten buiten de landsgrenzen willen aanbieden.

Nieuwe regels en aanvullingen op het bestaande beleid zijn dan ook nodig om crowdfunding beter te faciliteren, zo ziet ook Brussel zelf. Afgelopen week werden er door ECON nieuwe regels aangenomen, die als aanvulling dienen op een eerder voorstel van de Europese Commissie om op Europees niveau tot een regelgeving te komen voor crowdfunding.

Eerste voorstel

In een eerste voorstel van de nieuwe regelgeving vielen aanvankelijk alleen projecten met een waarde van maximaal een miljoen euro. Heeft een project een waarde van meer dan 1 miljoen euro dan kan de geldvrager het project slechts op een platform met nationale vergunning aanbieden.

"Hierdoor bleek het voorstel geen goed alternatief voor de bestaande regulering van de Europese lidstaten onderling”, aldus crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan, die zelf mikte op een verhoging tot 5 miljoen tot 8 miljoen euro. In het nieuwe voorstel is dit bedrag daadwerkelijk verhoogd naar acht miljoen euro.

Volgens Kleverlaan werden er in het nieuwe voorstel verder concrete verplichtingen opgenomen voor crowdfundingplatformen om investeerders te beschermen. “Denk hierbij aan heldere informatie over financiële risico’s, kosten en defaults, maar ze moeten ook inzicht geven in de manier waarop projecten geselecteerd worden”, aldus de crowdfundingdeskundige.

Verkeerde vergelijking

Ook merkte hij op dat platformen minimaal een keer per jaar het percentage defaults moeten publiceren. In Nederland gebeurt dit volgens Kleverlaan bij de meeste platformen nu al minimaal vier keer per jaar.

Toch zijn er platformen die dit bewust niet doen, waaronder DuurzaamInvesteren. Het platform stelt tegenover Participaties dat investeerders onder meer door het publiceren van gemiddelde cijfers over defaults, projecten en platformen op de verkeerde punten gaan vergelijken.

“Wij merken dat beleggers dan stoppen met nadenken. Het publiceren van gerealiseerde rendementen en defaults is niet nodig en geeft de verkeerde conclusies af.”

KIIS verplicht

De Europese Commissie is wel van mening dat projecten beter met elkaar te vergelijken moeten zijn en stelt daarom een KIIS verplicht, dat staat voor key investment information sheet.

In dit document van maximaal zes pagina’s moet per investering onder meer worden omschreven welke rechten investeerders hebben, welke kosten zij betalen, wie er achter het project zit en welke condities er gelden voor het ophalen van het kapitaal.

Verder blijft er volgens Kleverlaan een beperking aanwezig voor eigenaren van een crowdfundingplatform om zelf deel te nemen aan projecten die op het platform voorbij komen. Het kan wel, maar alleen als hier transparant en vooraf over wordt bericht, aldus de crowdfundingdeskundige.

Wat er mist

Er zijn ook enkele punten nadrukkelijk niet meegenomen in de regelgeving, waaronder een voorstel voor het geval de klachtenafhandeling van een platform tekortschiet. Als platform en investeerder er niet uitkomen, dan kan er niet worden uitgeweken naar een externe partij die bijvoorbeeld als een ombudsman optreedt. “Dit zou ik nog wel een goede toevoeging vinden”, aldus Kleverlaan.

Door het European Parliament Innovation werd gepleit om ook initial coin offerings (ICOs) mee te nemen in een dergelijk toekomstige regulering door de Europese Commissie. ECON besloot hier vooralsnog niets mee te doen en daar staat Kleverlaan achter.

Wel merkte de crowdfundingdeskundige op dat er een vergelijkbaar proces is gestart om op korte termijn tot een Europese ICO-wetgeving te komen. “Ik verwacht dat we hier komende jaar veel over gaan horen.”

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’