Column

Crowdfunding met onderpand

Crowdfundingplatformen kunnen aan ondernemers vragen (of zelfs eisen) om bepaalde zekerheden te stellen. Goed idee?

Crowdfundingplatformen kunnen aan ondernemers die geld willen ophalen via de crowd vragen (of zelfs eisen) om bepaalde zekerheden te stellen.

Hierdoor worden de risico’s voor u als investeerder kleiner: wanneer een ondernemer de crowd niet meer kan terugbetalen, dan kan bijvoorbeeld een onderpand worden aangeboden.

De ondernemers kunnen bijvoorbeeld hun voorraden, vastgoed, machines of bedrijfsauto's aanbieden als zij in betalingsproblemen komen. Ook kunnen ze hun debiteuren verpanden.

Aandacht voor zekerheden

In dat geval kunnen geldschieters aanspraak maken op openstaande schulden van klanten van de ondernemer. Als een bedrijf in de problemen komt, kan de crowd indien mogelijk zijn geld naar rato terugkrijgen.

Volgens crowdfundingdeskundige Frank van der Linden van Crowdfundmarkt schenken steeds meer platformen aandacht aan het onderwerp zekerheden in hun presentatie van projecten.

“De paragraaf zekerheden is steeds prominenter aanwezig,” aldus Van der Linden. “Ik denk mede op aandringen van investeerders die willen weten waar ze in stappen.” Volgens de Autoriteit Financiële Markten bestaan er twee vormen van zekerheden: een zakelijke en een persoonlijke.

Verkoop van onderpand

Zekerheden gebaseerd op zaken betreffen bijvoorbeeld een hypotheek- of pandrecht. Als een ondernemer dan niet meer kan voldoen aan zijn verplichtingen, dan mag er worden overgegaan op de verkoop van het onderpand, bijvoorbeeld een huis of bedrijfsgebouw.

De opbrengsten hieruit kunnen naar de geldschieters gaan. Bij het pandrecht is er juist geen sprake van een pand, maar slaat op verpanding van roerende goederen als de inventaris van een kantoor of bedrijf, voorraden of vervoersmiddelen.

Dan zijn er ook de persoonlijke zekerheden, waarbij u kunt denken aan hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer. Volgens de AFM is het bij crowdfunding daarnaast gebruikelijk dat naast de ondernemer ook andere personen zich verbinden aan de verplichtingen.

Te foutgevoelig

Dit kunnen bijvoorbeeld familieleden zijn. Onder persoonlijke zekerheid valt ook een borgtocht, waarbij er een derde garant staat als de ondernemer zijn lening niet meer kan betalen.

In theorie een goed idee dus, zekerheden bij crowdfunding. Maar in de praktijk komt het toch vaak voor dat de zekerheden investeerders niet brengen wat zij ervan mogen verwachten, zo constateert de Autoriteit Financiële Markten.

De toezichthouder stelt dat het vestigen van zekerheden een complex en foutgevoelig proces is en dat het grote zorgvuldigheid van crowdfundingplatforms vereist. Belangrijk is volgens de AFM dat platformen duidelijk inzicht geven in de details van de zekerheden en dat u daar zelf als investeerder ook goed naar kijkt.

Commitment

Heeft u bijvoorbeeld het eerste recht? Of hebben andere partijen dit eerste recht al? In het laatste geval komen eerst andere geldschieters in aanmerking voor terugbetaling. Ook kan er soms zijn afgesproken dat geldschieters die onder het tweede of misschien wel derde recht vallen helemaal geen aanspraak kunnen maken op de zekerheden.

Vooral in het geval van pandrecht, zegt de AFM onvoldoende zorgvuldigheid te zien. Een pandrecht komt pas tot stand door registratie bij de Belastingdienst en daar loopt het dus nog wel eens mis schijnbaar.

Van der Linden van Crowdfundmarkt stelt evenwel dat zekerheden een belangrijk onderdeel moeten zijn van de investeringsbeslissing van beleggers. “De mate van zekerheden geeft aan hoeveel commitment de ondernemer geeft en het biedt nog mogelijke waarde bij een default.”

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’