Column

De beste crowdfundingplatformen van 2016

Deskundige Gijsbert Koren legde verschillende platformen langs te meetlat om transparantie te beoordelen.

Crowdfundingdeskundige Gijsbert Koren van vergelijkingssite Fundipal en adviesbureau Douw & Koren legde diverse crowdfundingplatformen langs te meetlat om te kijken welke het meest transparant is over de prestaties. Drie platformen sprongen er dit jaar uit.

Volgens Koren is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van crowdfunding de transparantie over de prestaties van investeringen op de platformen. Omdat veel platformen in Nederland nog vrij jong zijn, missen crowdfunders een gedegen track record. Welke projecten hebben het goed gedaan en hoe vaak komt het voor dat een ondernemer de lening niet meer kan terugbetalen?

Vooral over dit laatste zijn niet alle platformen even duidelijk. Immers kan een hoog percentage defaults - dus de situatie waarin een ondernemer de lening niet meer kan afbetalen - doen overkomen dat het desbetreffende platform vooraf tekortschoot in het doorlichten van het ondernemersplan.

Transparantie blijft, net als bij alle andere vormen van beleggen, heel belangrijk voor crowdfunding. Temeer omdat beleggers vooralsnog volledig afhankelijk blijven van een crowdfundingplatform als het gaat om de informatievoorziening over een project, zo constateerde marketingspecialist en crowdfunder Harm Jan Wieringa al eerder. Wieringa investeerde doorheen de jaren in meer dan driehonderd projecten.

Lees ook: Risico's crowdfunding onderschat?

Verbetering nodig bij GeldVoorElkaar

"Niet ieder platform is even goed en duidelijk in het doorgeven van het defaultrisico per project voor de investeerder," aldus Wieringa. "KapitaalOpMaat doet dit bijvoorbeeld vrij goed, terwijl de informatievoorziening bij GeldVoorElkaar in mijn ogen te wensen overlaat. En dit is nu net het platform waarop ik de meeste defaults heb."

Koren kwam tot dezelfde conclusie: bij GeldvoorElkaar is de meeste ruimte voor verbetering als het gaat om transparantie. Hij beoordeelde de tien grootste platformen op vijf punten. Zijn projecten uit het verleden nog zichtbaar op de site? Presenteert het platform een openbaar overzicht van de status van de portefeuille (denk aan uitgekeerd rendement en defaults)? En wanneer was de laatste update van de portefeuille?

GeldvoorElkaar bleek op veel punten tekort te schieten. "Het is opvallend en zorgwekkend dat Geldvoorelkaar als grootste crowdfundingplatform achterop loopt en sinds enige tijd zelfs niet openbaar projecten meer bijhoudt," aldus Douw & Koren.

Het platform maakt bovendien het gerealiseerde rendement op projecten niet openbaar en is van de tien onderzochte platformen het minst actueel in het geven van updates over projecten. Verder zijn indicatoren als openstaand bedrag, betalingsachterstanden en defaults onduidelijk vermeld.

Kanttekeningen

Ook is GeldVoorElkaar voor zijn inkomsten bijna niet afhankelijk van beheer, zo merkte Koren op. "Als een platform voor haar inkomsten bijna niet afhankelijk is van succesvol beheer en ook niet transparant is over de prestatie van het platform, dan is het terecht om vraagtekens te plaatsen."

Volgens crowdfundingdeskundige Frank van der Linden van Crowdfundmarkt moeten er evenwel wat kanttekeningen worden geplaatst bij de bevindingen van Koren. Zo zou Koren zich bij GeldVoorElkaar baseren op oude gegevens (de nieuwe gegevens zijn overigens hier te vinden) en bestaat het platform al langer dan veel andere sites in Nederland.

Projecten lopen dus al langer. "Op hun populatie zullen dan ook relatief meer defaults zijn," aldus Van der Linden. "Om een eerlijk vergelijk te kunnen maken, zouden de platformen de statistieken per jaar van funding moeten presenteren. Dan zie je de echte verschillen per platform."

De winnaars

Van der Linden is wel te spreken over het overzicht van Koren. "Door een meetlat te creëren, worden de platformen wat meer op scherp gezet," aldus de crowdfundingdeskundige, die bovendien stelde dat buitenlandse crowdfundingplatformen al een stuk verder zijn op het gebied van transparantie. "Het Amerikaanse platform Lending Club bijvoorbeeld, berekent per portefeuille een verwacht rendement op basis van de risicoklassen. Platformen in Nederland zouden dit ook kunnen integreren," adviseert Van der Linden.

Welke crowdfundingplatformen er dan wel bovenuit sprongen op het gebied van transparantie volgens Koren? Collin Crowdfund, Horeca Crowdfunding en Kapitaal Op Maat. "Deze drie onderscheiden zich onder andere door de informatie die zij verstrekken en het toegankelijk presenteren van deze informatie," aldus Koren. CrowdAboutNow en Collin Crowdund zijn bovendien in tegenstelling tot GeldVoorElkaar voor hun inkomsten in grote mate afhankelijk van succesvol beheer.

Lees ook: Zijn crowdfunders te optimistisch?

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren