Column

De laatste trends in crowdfunding

De vijf belangrijkste ontwikkelingen binnen crowdfunding volgens onderzoeksinstituut CrowdfundingHub.

Onderzoeksinstituut CrowdfundingHub, een initiatief van Ronald Kleverlaan en Flip de Jonge, somde in een recent rapport de vijf grootste ontwikkelingen binnen crowdfunding op.

1. Een groeiende behoefte aan een secundaire markt

Koopt u via crowdfunding aandelen in een bedrijf of verstrekt u een lening aan een ondernemer, dan zit u daar vaak gedurende de gehele looptijd van het project aan vast. De mogelijkheden om uit te stappen zijn bij veel crowdfundingplatformen nog beperkt, al komt daar ook verandering in.

Bij het dit jaar opgerichte Jungo bijvoorbeeld, kunnen investeerders tussentijds uitstappen, omdat de investeerder zijn investering kan overdragen aan een andere investeerder. Bij Jungo kan een huizenkoper een deel van zijn hypotheek laten financieren via de crowd.

CrowdfundingHub merkte op dat er nog geen volledig functionerende en efficiënte secundaire markt is, waardoor er weinig mogelijkheden zijn voor beleggers om hun aandelen te verhandelen.

“Komt dit er niet, dan lopen investeerders rendement mis, vanwege het gebrek aan een efficiënte exit-strategie”, aldus het onderzoeksinstituut. Volgens CrowdfundingHub kan een secundaire markt zich op twee manieren ontwikkelen.

  • Een mogelijkheid is dat er aparte platformen komen waarop de aandelen verhandeld worden.
  • Een andere optie is dat de bestaande crowdfundingplatformen zo groot worden dat zij zelf een intern handelsplatform oprichten.

Het zullen mogelijk initiatieven zijn die actief worden ondersteund (of misschien wel worden opgericht) door de bestaande beursmaatschappijen.

2. Crowdfunders en business angels vinden elkaar

Tot voor kort waren startups en jonge groeibedrijven voor financiering nog aangewezen op business angels. Dit zijn volgens de definitie van MindHunter vaak “vermogende particulieren (meestal ex-ondernemers die hun bedrijf hebben verkocht) die een gedeelte van hun geld actief investeren in veelbelovende bedrijven in ruil voor aandelen, een achtergestelde lening of een combinatie van beide.”

Met de opkomst van crowdfunding, hebben dergelijke bedrijven een andere geldbron om uit te putten. Deskundigen verwachten volgens CrowdfundingHub dat de werelden van crowdfunders en business angels samenkomen en dat zij hun krachten zullen bundelen.

Business angels krijgen bijvoorbeeld door crowdfunding de kans om hun risico’s beter te spreiden door een vijftigtal kleinere investeringen te doen in plaats van een vijftal grotere. Ook kost het minder om te investeren, omdat de crowdfundingplatformen het investeringsproces vergemakkelijken.

3. Groei in omvang deals

Crowdfunding wordt volgens CrowdfundingHub vooral gebruikt om projecten te financieren van minder dan 500.000 euro, waarbij slechts enkele ondernemers meer dan 1 miljoen euro ophalen.

Op basis van Europese regels mogen ondernemers die via crowdfunding geld zoeken, niet meer dan 5 miljoen euro ophalen. Anders krijgen zij te maken met de verplichting om een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen (in Nederland geldt overigens de vrijstellingsgrens van 2,5 miljoen euro).

“De verwachting is echter dat volgend jaar [onder nieuwe regels uit de Europese Unie; red.] het limiet wordt verhoogd tot 10 miljoen euro”, aldus het onderzoeksinstituut. Crowdfundingplatformen zullen evenwel naar manieren zoeken om per project een prospectus beschikbaar te stellen.

Op die manier krijgen crowdfundingprojecten een omvang van 5 tot 50 miljoen euro, wat beleggers in staat stelt om ook in een later stadium van een bedrijf te investeren. Dit zou de concurrentie met durfkapitalisten direct verhogen.

4. Periodiek investeren

Ondernemingen die via crowdfunding op zoek gingen naar een startkapitaal, hadden aanvankelijk het idee dit één keer te doen. Maar nu die bedrijven ineens snel groeien, zijn ze langzaam weer op zoek naar nieuw kapitaal om verder te groeien.

Volgens CrowdfundingHub is er een ontwikkeling gaande dat crowdfunding vaker gebruikt wordt als een “continue financieringsbron in het gehele bestaan van de onderneming”. Het onderzoeksinstituut noemt Brewdog als voorbeeld.

De brouwer haalde in 2009 750.000 pond aan startkapitaal op, ontving in een nieuwe financieringsronde in 2011 2,2 miljoen en sleepte vervolgens in 2013 en 2015 via crowdfunding respectievelijk 4,3 miljoen en 19 miljoen pond binnen.

In vier investeringsrondes haalde het bedrijf meer dan 26 miljoen pond op via 42.000 individuele investeerders.

5. Ondernemers omzeilen bestaande crowdfundingplatformen

Volgens CrowdfundingHub hebben bestaande platformen moeite om hun toegevoegde waarde aan te tonen bij ondernemers die grotere bedragen willen ophalen.

Bedrijven die meer dan 1 miljoen euro willen ophalen, hebben immers vaak al een sterk netwerk met potentiële investeerders en zijn in een betere positie om direct via hun eigen website het geld bij elkaar te krijgen. Dit wordt DIY (do it yourself) crowdfunding genoemd.

De ondernemers moeten opdraaien voor de juridische kosten en de kosten voor het organiseren van hun eigen investeringsrondes, maar omzeilen de kosten die een crowdfundingplatform doorgaans in rekening brengt.

“Zeker bij grotere investeringen van vastgoedbedrijven of andere ondernemingen die al een sterk investeerdersnetwerk hebben, kan het gunstig zijn om voor DIY-crowdfunding te kiezen in plaats van voor de bestaande weg van crowdfunding.”

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’