Column

Crowdfundcoach moet transparant werken

"Beloning en advies is in de financiële wereld een complex onderwerp." Crowdfundcoaches moeten daar rekening mee houden.

Het is belangrijk dat ondernemingen zich goed voorbereiden op het crowdfundingtraject. Beleggers moeten correcte informatie ontvangen en die informatie moet op duidelijke wijze gecommuniceerd worden. Professionele begeleiding is hierbij essentieel.

Zo moet ook het Collin Crowdfund gedacht hebben. Het platform zet crowdfundingcoaches in voor de begeleiding van ondernemers.

Voor u als investeerder doen de coaches ook goed werk. Want als de ondernemer uitgebreide ondersteuning krijgt in de zoektocht naar kapitaal, dan is de kans op een succesvolle afronding van het project wellicht ook groter. 

Werkwijze

Een coach speelt in de eerste instantie een grote rol in het beoordelingsproces van een campagne. Collin werkt zelf met dertig coaches, die op zzp-basis actief zijn en zichzelf voor minimaal drie dagen in de week beschikbaar kunnen stellen.

Zij komen vooral uit de financiële sector (“veel oud-bankiers”) en gaan op bezoek bij de bedrijven, nog voordat investeerders zich kunnen inschrijven op het crowdfundingproject. Tijdens zo’n bezoek wil de coach weten waarom de ondernemer geld zoekt en waarvoor.

Ook wordt de onderneming goed doorgelicht. Vervolgens wordt een eerste adviesrapport opgesteld.

Adviserende rol

De coaches mogen zelfstandig een verzoek tot financiering via crowdfunding afwijzen, maar bepalen niet of het project uiteindelijk op de website van Collin komt. Ziet de investment case er goed uit, dan geven de coaches een positief advies en komt de financieringsaanvraag bij een riskcoach terecht. Hij gaat dieper graven en komt met een eigen rapport.

Op basis van de twee rapporten besluit de directie van Collin uiteindelijk of de aanvraag wel of niet op het crowdfundingplatform terechtkomt.

Volgens algemeen directeur Jeroen ter Huurne van Collin is het in het verleden wel degelijk voorgekomen dat een project niet akkoord werd bevonden door de directie, terwijl coaches wel een positief advies hadden afgegeven.

Goed voor de sector

“Per saldo is de coach iets positiever, omdat hij op bezoek is geweest bij de ondernemer en zijn persoonlijke verhaal kent,” aldus Ter Huurne. “De riskcoach heeft een andere taak in het proces en is vaak iets kritischer.”

De rol van de coach is in het beginstadium van het project intensief, daarna is er vooral op jaarlijkse basis contact met een ondernemer. Er wordt dan met de ondernemer teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt er vooruitgekeken naar het komende jaar.

“De coach blijft de ondernemer gedurende het jaar wel volgen en komt in actie als de onderneming niet aan de betalingsverplichtingen kan voldoen,” aldus Ter Huurne. “Het werk dat de coaches hier doen is heel belangrijk en komt de sector ten goede,” aldus oprichter Jaap Dekter van HelpTheCrowd, een startup die de kosten en voorwaarden van Europese platforms vergelijkt.

Transparantie

Volgens Dekter is het vooral belangrijk dat de coaches, net als beleggingsadviseurs, bemiddelaars in hypotheken of verzekeringen en andere financiële professionals, transparant werken. “Beloning en advies is voor de hele financiële sector een complex onderwerp en deze coaches zullen zich daar niet volledig aan kunnen onttrekken.”

Ter Huurne erkent dit en legt uit dat de coaches worden betaald uit de inkomstenstroom van Collin. Ondernemers moeten 350 euro betalen aan beoordelingskosten, waarbij dit bedrag één-op-één naar de coach gaat.

Daarnaast is er een succesfee, een afsluitprovisie van 0,5% van de totale lening die de ondernemer betaalt als een project gefinancierd wordt. Verder is er een jaarlijkse beheervergoeding van 175 euro.

“Coaches worden het allerbest beloond voor een afwijzing, matig beloond bij een goedgekeurde aanvraag en goed beloond voor de jaarlijkse beheervergoeding,” aldus de topman van Collin.

Belangenconflict

Gezien crowdfundingplatforms zowel ondernemers als investeerders als klant hebben, is het volgens Dekter daarnaast van belang dat sommige functies “op elke manier denkbaar” gescheiden blijven om de verschillende klanten goed te kunnen bedienen.

“Mensen binnen [een traditionele] bank die ondernemingen adviseren over de rente die zij moeten betalen over een obligatie of adviseren over de waardering van een aandelenemissie mogen nooit de mensen zijn die investeerders adviseren over een beleggingsbeslissing,” aldus Dekter.

“Het bedrijf hoopt een zo laag mogelijke rente te betalen, en de belegger zoekt een zo hoog mogelijk rente. Banken bedienen deze tegengestelde belangen tegelijkertijd door middel van een strikte functiescheiding.” Volgens Dekter zal het niet eenvoudig zijn voor platformen om sommige functies gescheiden te houden.

“Platformen hebben nog niet de kans gehad om te demonstreren hoe ze hiermee omgaan. Om beide belangen goed te kunnen bedienen moet het platform, en daarmee dus ook de crowdfundcoaches, er alles aan doen om de schijn van een belangenconflict te vermijden.”

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. De voor- en nadelen van secundaire markten bij crowdfunding
  2. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  3. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  4. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  5. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren