Column

Help, mijn crowdfundlening wordt niet terugbetaald

Kunt u nog wat doen als een ondernemer uw crowdfundlening niet meer terug kan betalen?

Wanneer u een lening verstrekt aan een ondernemer via crowdfunding, kan het voorkomen dat er een zogenoemde default optreedt. De ondernemer raakt failliet en kan de lening niet terugbetalen. Wat kunt u doen in dit geval?

Recent werd uit onderzoek van Crowdfundmarkt bekend dat een investeerder via crowdfunding maximaal 20% aan defaults kan verwerken in zijn of haar portefeuille om toch een positief totaalrendement over te houden.

Daarbij geldt: hoe langer een onderneming levensvatbaar blijft, des te meer uitkeringen u ontvangt en hoe kleiner uw verlies uiteindelijk is mocht het bedrijf niet meer aan de maandelijkse betalingen kunnen voldoen.

Het liefst krijgt u natuurlijk helemaal geen default te verwerken, maar soms is een faillissement onvermijdelijk. De vraag is dan in hoeverre er nog iets te redden valt.

Informatievoorziening

"In veel gevallen is lijdzaam afwachten de enige optie," aldus marketingspecialist en crowdfunder Harm Jan Wieringa. Wieringa investeerde doorheen de jaren in meer dan driehonderd projecten.

Volgens hem is een belegger volledig afhankelijk van een crowdfundingplatform als het gaat om de informatievoorziening over een project. En niet ieder platform is even goed en duidelijk in het doorgeven van het defaultrisico per project voor de investeerder.

"KapitaalOpMaat doet dit bijvoorbeeld vrij goed, terwijl de informatievoorziening bij GeldVoorElkaar in mijn ogen te wensen overlaat," aldus Wieringa. "En dit is nu net het platform waarop ik de meeste defaults heb."

Volgens de marketingspecialist wordt er door platformen vaak gesproken over een privé-aansprakelijkheid in het geval een ondernemer niet meer aan de betalingen kan voldoen. Maar in de praktijk blijkt dit een marketingtool van crowdfundingplatformen, een schijnzekerheid. "Van een kale kip valt immers niet te plukken."

Andere schuldeisers

Wieringa merkt op dat een crowdfundinginvesteerder meestal achteraan in de rij moet aansluiten bij andere schuldeisers als de bank of de Belastingdienst. Volgens hem zijn er “altijd” meer partijen betrokken bij crowdfinance dan alleen de particuliere investeerder.

Wanneer deze partijen geïncasseerd hebben, blijven de crowdfunders dus vaak met weinig achter. Zeker als er geen onderpand is, bijvoorbeeld in de vorm van een kantoor of bedrijfsmachines. En dan zijn de mogelijkheden om geld terug te krijgen gering: “Als u het ziet aankomen, bent u eigenlijk al te laat.”

Een stap naar de rechter heeft volgens Wieringa weinig zin, omdat het vaak om kleine bedragen gaat. Daarnaast vindt een default vaak nog niet plaats in het eerste jaar van de periode waarin de lening is aangegaan, aldus Wieringa.

“Bedrijven hebben bij het aangaan van de lening nog wel wat vlees op de botten.” Volgens hem treden betalingsachterstanden vaak tegen de helft van de looptijd op, wanneer er al een (groot) deel van de lening is afbetaald.

Bijstorten?

In de wereld van de niet-beursgenoteerde beleggingen, worden beleggers wel eens gevraagd om geld bij te storten wanneer het (even) niet goed gaat met een fonds. In andere gevallen worden diverse fondsen van dezelfde aanbieder ondergebracht in één hoofdfonds, waardoor de beter presterende fondsen de slecht presterende kunnen ondervangen.

Hoewel een fusiefonds niet zo snel de oplossing zal zijn voor crowdlending, kan bijstorten wel tot de mogelijkheden behoren. Toch wordt dit nog niet vaak gedaan, zo stelt Wieringa.

“Mogelijk omdat de branche nog te jong is. Daarnaast krijgen crowdlenders met een hoger risico te maken en dat moet ook terug te zien zijn in het rendement. Wellicht kunnen ondernemers dat gewoonweg niet bieden.” Ook ziet Wieringa wel potentie in een soort noodfonds voor crowdfundingplatformen.

Investeerders dragen een bepaald percentage van hun geïnvesteerde bedrag af in het fonds en wanneer een default optreedt kan er uit het fonds een compensatie voor het verlies worden aangeboden. “Er kan kortom door platformen meer worden gedaan om het aantal defaults terug te brengen.”

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’