Column

De impact van defaults bij crowdfunding

Hoe verkleint u de kans op defaults bij een lening via crowdfunding? De looptijd van de lening heeft invloed.

Stel u verstrekt een lening aan een ondernemer via crowdfunding, maar na een tijdje blijkt dat de zaken niet zo goed gaan en dat de lening niet meer afbetaald kan worden. Wat is dan de impact van een zogenoemde default (een faillissement) op uw totale crowdfundingportefeuille?

Crowdfundmarkt heeft dit onderzocht en kwam tot de conclusie dat een investeerder via crowdfunding maximaal 20%, twee op de tien keer, defaults kan verwerken in zijn of haar portefeuille om toch een positief totaalrendement over te houden.

Tijd en aflossingsvorm

Het moment waarop een default plaatsvindt speelt hier een rol. Bij crowdlending, dus waarbij er leningen via crowdfunding worden verstrekt, is het namelijk gebruikelijk dat u maandelijks een aflossing plus de rente ontvangt.

Hoe langer een onderneming levensvatbaar blijft, des te meer uitkeringen u ontvangt en hoe kleiner uw verlies uiteindelijk is mocht het bedrijf niet meer aan de maandelijkse betalingen kunnen voldoen.

Ook van belang is om welke aflossingsvorm het gaat: lineair, annuïteit of obligatie. Volgens Crowdfundmarkt zijn uitbetalingen bij een lineaire lening bijvoorbeeld wat hoger in de eerste maanden dan bij een lening op basis van annuïteit.

Bij een obligatielening vindt er enkel een totale aflossing plaats aan het einde van de looptijd van de lening. Dus hierdoor is de impact van een default groter op het totaalrendement in de portefeuille. Overigens gaat het bij crowdlending vaak om annuïtaire leningen.

Langere looptijd = hogere rente

Op InvestorMatch wordt een berekening gemaakt wat voor impact verschillende defaultratio’s hebben op uw effectieve jaarrente, uitgaande van een geprognosticeerde jaarrente van 8% en op basis van honderd leningen.

Default na ¼ looptijd

Defaultratio 1 jaar 3 jaar 5 jaar
2% 5,17 6,98 7,36
5% 0,87 5,24 6,39
8% -3,48 3,85 5,41

 

Default na ½ looptijd

Defaultratio 1 jaar 3 jaar 5 jaar
2% 6,11 7,32 7,58
5% 3,26 6,29 6,93
8% 0,39 5,25 6,28

 

Default na ¾ looptijd

Defaultratio 1 jaar 3 jaar 5 jaar
2% 7,06 7,66 7,79
5% 5,64 7,15 7,47
8% 4,22 6,63 7,15

 

Een langere looptijd zou dus in veel gevallen een hogere effectieve rente tot gevolg kunnen hebben. “Toch kiezen veel investeerders liever voor leningen met een kortere looptijd, overwegend omdat kapitaal dan minder lang vast zit in de lening,” aldus Jeroen Snellen van InvestorMatch.

“Daarnaast hebben investeerders het idee dat ze de risico’s beter in kunnen schatten omdat de eindaflossing dichter bij de huidige situatie [van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd; red.] ligt.”

Dit kan volgens Snellen betekenen dat ondernemers die een kortermijnlening zijn aangegaan minder snel op de fles gaan dan ondernemers die voor een langetermijnlening hebben gekozen. Maar een kortetermijnlening kan ook weer voor een bepaalde “aflosdruk” zorgen.

Kans op defaults verkleinen

Crowdfundmarkt geeft tot slot nog enkele tips om een sterke portefeuille te creëren (en daarmee de kans op defaults te verkleinen) door investeringen te spreiden in projecten:

  • van meerdere crowdfundingplatformen
  • in meerdere risicocategorieën (lees: aangeboden rentes)
  • in meerdere looptijden van leningen
  • in meerdere branches
  • in meerdere leeftijden van onderneming.
Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Crowdfunders profiteren van hogere rente
  2. Nieuwe crowdfundingwetgeving ingegaan: hoe zit dat ook alweer?
  3. Veel crowdfundingplatformen hebben nog geen Europese vergunning
  4. Amerikaanse crowdfunder wil Europese markt veroveren
  5. ‘Grootste deel crowdfundingplatformen zal dit jaar stoppen’