Column

Drie trends in venture capital

Durfinvesteerders zoeken hun exit-strategie vaker in overnames en kiezen minder vaak voor start-ups.

De durfkapitaalindustrie krimpt, durfinvesteerders zoeken hun exitstrategie vaker in overnames en ze kiezen steeds minder vaak voor start-ups. Drie trends uitgelicht die invloed hebben op de toekomst van venture capital.

1) Durfkapitalisten kiezen voor overname
Er zijn veel verschillende exitvormen op te noemen. Een ondernemer of aandeelhouder neemt de aandelen over of koopt ze weer terug, een andere investeerder neemt aandelen over, er vindt een financiële verkoop plaats of een investeerder stapt uit bij een beursgang, waardoor zijn aandelen liquide worden.

Toch kiezen durfkapitalisten als zij willen uitstappen vaker voor een overname, dan voor een beursgang. Sinds 2001 kiest slechts 20% van de durfkapitalisten voor een beursgang als exit-strategie, zo blijkt uit data van de National Venture Capital Association.

Uitstappen bij een beursgang komt dus steeds minder vaak voor. Bij de durfkapitalisten die dit wel doen, is de gemiddelde leeftijd van ondernemingen in hun portfolio omhoog gegaan. Bedrijven van durfkapitalisten zijn nu gemiddeld zes jaar oud, voordat ze de beurs opgaan.

\

2) De industrie krimpt
Vanuit verschillende opzichten bezien, krimpt de venture capital-industrie. Sinds 2000 neemt het beheerd vermogen van durfkapitalisten af. Het aantal venture capital-fondsen en –bedrijven dat nog actief geld ophaalt, is wel gelijk gebleven. Er zijn dan ook weinig schommelingen in het aantal ondernemingen dat via durfkapitaal gefinancierd wordt.

National Venture Capital Association registreert tussen de duizend en vijftienhonderd ondernemingen die jaarlijks financiering ontvangen van durfkapitalisten. Dit valt in het niet bij de drieduizend ondernemingen die in 2000 nog werden gefinancierd. Corporate venture capital (kapitaal afkomstig van een groot bedrijf) komt wel iets vaker voor.

3) Minder vaak in start-ups
Durfkapitalisten kiezen er steeds minder vaak voor om in een vroeg stadium te investeren. Start-ups krijgen hierdoor minder snel financiering. Van alle onderzochte venture capital-deals, bestond in 2013 slechts 5% uit seed-kapitaal. Twintig jaar geleden was dit percentage nog 25%.

De drie trends hebben tot gevolg dat er minder nieuwe, innovatieve bedrijven gefinancierd worden. Er is namelijk niet echt een goede vervanging voor risicokapitaal. Angel-investeerders zijn eigenlijk te klein en hebben een grotere focus op start-ups, terwijl de crowdfundingmarkt te klein is.

Niet altijd de oplossing

Toch is durfkapitaal niet altijd de oplossing voor startende ondernemingen. John Mullins van Harvard Business Review sprak met ervaren durfkapitalisten en ondernemers over hun ervaringen met venture capital. Hij noemde enkele redenen waarom risicokapitaal juist niet werkt. Zo duurt het in praktijk enorm lang voordat ondernemers de juiste durfkapitalist hebben gevonden. Start-ups kunnen die tijd beter gebruiken.

Daarnaast geven durfkapitalisten niet eens altijd goede adviezen. Uit onderzoek van Harvard Business School blijkt dat slechts 20% van de durfkapitalisten een rendement van meer dan 20% weet te behalen. Ruim de helft moet het doen met een rendement van minder dan 10%. Overigens is de geringe slagingskans eveneens een reden om niet aan risicofinanciering te beginnen.

Mullins ziet dat de relatie tussen een durfkapitalist en een ondernemer ook onder druk komt te staan wanneer er over de voorwaarden van de financiering wordt gepraat. Financiers willen zoveel mogelijk de risico’s indammen en komen met clausules die niet altijd gunstig zijn voor de ondernemer.

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.

Lees meer

  1. Waarom startups van de beurs wegblijven