Nieuws

Homburg Invest sluit overeenkomst met Catalyst

Homburg Invest heeft een overeenkomst gesloten met The Catalyst Capital Group. Beleggers kunnen nu ook geld krijgen.

"Homburg Invest heeft een steunovereenkomst gesloten met The Catalyst Capital Group namens door Catalyst beheerde fondsen. De steunovereenkomst houdt potentiële aanpassingen in op het “Plan of Compromise and Reorganization” zoals dat is ingediend bij de Superior Court op 6 februari 2013 en is bedoeld om crediteuren aanvullende opties te bieden."

"Een van deze opties geeft crediteuren de mogelijkheid om bij het stemmen over het plan ervoor te kiezen een geldbedrag van Catalyst te ontvangen, in plaats van rechten en uitkeringen die zij anders zouden krijgen.De steunovereenkomst bepaalt ook dat de partijen samenwerken om de definitieve documenten af te ronden, die vereist zijn om de bepalingen van deze overeenkomst te implementeren en die in vorm en inhoud de partijen tevreden zullen stellen."

De overeenkomst kan onder bepaalde omstandigheden worden beëindigd, aldus Homburg Invest. "Er zijn geen garanties dat het aangaan van de steunovereenkomst leidt tot de aanpassingen van het plan, of tot een transactie die afwijkt van wat in het plan wordt overwogen. Momenteel is de verwachting dat de crediteuren in mei over het aangepaste plan kunnen stemmen."

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.