Nieuws

Stichting Homburg Bonds blij met nieuwe optie

Stichting Homburg Bonds is blij met de mogelijke extra optie voor obligatiehouders, maar wil geen verdere vertraging van proces.

Homburg Invest INC. heeft de Stichting Homburg Bonds (SHB) eind vorige week geïnformeerd over de selectie door HII van een van de drie bieders met het beste voorstel. Dit voorstel voorziet erin dat een extra optie wordt opgenomen in het herstructureringsplan, waarbij obligatiehouders kunnen kiezen om vervroegd hun belang in Newco tegen een bepaalde korting (ten opzichte van de geschatte waarde van het belang in Newco) aan deze bieder te verkopen.

Obligatiehouders kunnen ook kiezen te blijven participeren in Newco. HII heeft aangekondigd tot uiterlijk 11 april op exclusieve basis verder te praten met deze bieder over de formele afronding van het voorstel.

"De Stichting verwelkomt de mogelijke extra optie voor obligatiehouders, maar is van mening dat de onderhandelingen met de geselecteerde bieder niet tot verdere vertraging dienen te leiden van de crediteurenvergadering (waar gestemd wordt over het herstructureringsplan)."

"De Stichting maakt zich grote zorgen over het steeds uitstellen van de crediteurenvergadering en de kosten die gemoeid zijn met elk uitstel. Zij heeft HII en de Monitor schriftelijk op de hoogte gesteld van haar standpunt. Wij zullen ons de komende weken blijven inzetten om in nauw overleg met HII en de Monitor op de kortst mogelijke termijn een zo evenwichtig en duidelijk mogelijk voorstel aan u te presenteren," aldus SHB in een persmededeling.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.