Nieuws

Catalyst: Homburgplan slecht voor obligatiehouders

Volgens Catalyst zijn obligatiehouders met het nieuwe Homburgplan niet beter af. Het verlengt de aanmeldingstermijn.

The Catalyst Capital Group, een financiële instelling geregistreerd bij de Ontario Securities Commission als portfoliomanager, vindt dat, gebaseerd op de documenten die ingediend zijn bij de Canadese Rechtbank in verband met de CCAA-procedure, de huidige plannen van Homburg Invest de situatie voor de obligatiehouders verder verslechterd hebben. Volgens de portfoliomanager is het volgende aan de hand:

Homburg heeft beperkte details van het herstructureringsplan vrijgegeven:

  • De eerste betaling in contanten aan obligatiehouders zal minder dan de helft van de eerder gepubliceerde bedragen zijn, terwijl Homburg ook de planning weer vier maanden heeft verschoven. Hierdoor kan de eerste contante betaling niet voor 31 mei 2013 verwacht worden. Eventuele additionele toekomstige cashbetalingen blijven blootgesteld aan het risico van het vastgoed en het kan jaren duren voordat deze worden uitgekeerd aan obligatiehouders.
  • De beperkte informatie met betrekking tot de terugvorderingen laat zien dat meer dan tweederde van de terugvordingen voor bepaalde obligatiehouders zal bestaan uit aandelen in een nieuwe onderneming. Het plan stelt obligatiehouders bloot aan de aandelenrisico's die samenhangen met de uitdagende Europese vastgoedmarkt.
  • Daarnaast hebben de voortdurende verliezen in de portefeuille een multipliereffect op de waarde van het eigen vermogen; een euro verlies aan waarde van de eigendommen betekent vele euro's verlies aan waarde van deze nieuwe aandelen.
  • De aandelen hebben een onzekere waarde en zullen lastig te verhandelen zijn. De terugvorderingswaarde van de nieuwe aandelen wordt niet op de handelswaarde ingeschat waartegen de obligatiehouders ze mogelijk kunnen verkopen in de markt. Obligatiehouders zullen blootgesteld zijn aan niveaus waarop de aandelen verhandeld gaan worden van potentieel meer dan 50% lager dan de bedragen die de onderneming/Homburg/Monitor geïndiceerd hebben.
  • Details over de terugvordering en back-up worden niet in het plan gepresenteerd. Er is obligatiehouders geen adequate informatie verschaft over hoeveel cash er beschikbaar is om aan hen terug te betalen, een tijdslijn voor of een bedrag dat verwacht wordt uit de verkoop van de non core activa of enige informatie over de voorgestelde nieuwe onderneming, waarin zij aandeelhouders zullen worden. Het plan geeft geen enkele informatie over toekomstig management, de raad van bestuur en commissarissen of rechten die de aandeelhouders in de nieuwe onderneming zullen krijgen.
  • Obligatiehouders zullen niet gecompenseerd worden voor alle rente die ze in de afgelopen achttien maanden zijn misgelopen. Dit zal leiden tot lagere terugvorderingen voor alle obligatiehouders.

De Monitor heeft haar negentiende verslag bij het Canadese gerechtshof ingediend. Hierin staat een uitwerking van Homburgs kaspositie, recente ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van activa en het meest belangrijke punt, een update van het reorganisatieplan met daarin indicatieve bedragen van wat obligatiehouders mogelijk terug krijgen. Gezien het feit dat er geen sprake is van een cashalternatief voor de obligatiehouders in het plan, heeft Catalyst besloten om obligatiehouders die wensen het bod verder te overwegen, meer tijd hiervoor te geven door haar tenderbod te verlengen tot 14 februari 2013.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.