Nieuws

Lucht voor winkeliers vanwege coronacrisis

De coronacrisis raakt ook de retailvastgoedsector.

Alle partijen die betrokken zijn bij retailvastgoed slaan de handen uiteen om winkeliers die in problemen komen vanwege de coronacrisis te ondersteunen. Dit zijn de maatregelen.

De coronacrisis raakt de retailsector midscheeps. Veel retailers sluiten hun deuren en zien hun omzet drastisch teruglopen of zelfs stilvallen. Dat baart uiteraard ook vastgoedverhuurders zorgen. Om de crisis het hoofd te bieden zijn alle betrokken partijen met elkaar in gesprek gegaan en dat heeft geresulteerd in diverse verlichtende maatregelen voor winkeliers.

Banken: uitstel van betaling

ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank hebben vorige week besloten dat kleine ondernemingen die in de kern gezond zijn zes maanden uitstel van aflossingen op hun lopende leningen kunnen krijgen. Het gaat hierbij om zakelijke klanten met een financiering tot 2,5 miljoen euro.

Vastgoedverhuurders: meer soepelheid bij inning huren

Verder hebben DetailhandelNederland, de Nederlandse Raad Winkelcentra, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Nederland (IVBN), Vastgoed Belang, vereniging van particuliere beleggers in vastgoed en VastGoedOverleg een oproep gedaan aan alle retailers en winkelvastgoedeigenaren in Nederland om zich te scharen achter de volgende maatregelen:

 • De kwartaalhuren voor het tweede kwartaal omzetten in maandhuren
 • Waar nodig krijgen winkeliers uitstel van betaling voor de huur van 1 april tot 20 april
 • Het versturen van huurnota's voor april worden opgeschort tot 20 april
 • Er worden tijdens de crisismaanden geen boetes of rentes gerekend over uitgestelde huurbetalingen
 • Winkels zonder substantiële omzetdaling (25%) vallen buiten de discussie
 • Retailers krijgen de mogelijkheid om tot eind april niet aan een exploitatieverplichting te voldoen.

De ondertekenaars hopen dat huurders en verhuurders elkaar niet gaan bestoken met eenzijdige en dreigende juridische brieven, maar in gesprek gaan over oplossingen die recht doen aan de belangen van iedereen en waarbij de pijn eerlijk wordt verdeeld.

De oproep is een soort noodverband. Voor 20 april hopen retail- en vastgoedorganisaties tot een definitieve oplossing te komen. Mocht het kabinet besluiten tot een lock-down van winkels, dan ontstaat een nieuwe situatie en zullen de belangenorganisaties opnieuw met elkaar om de tafel gaan.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft laten weten de bovenstaande oproep te ondersteunen. Volgens Roel van de Bilt, voorzitter van de NVB-commissie zakelijk vastgoed, biedt de oproep de komende tijd rust op de vastgoedmarkt. "Dat is voor alle partijen belangrijk."

Geen one size fits all

Het is in de coronacrisis lastig om tot algemene afspraken te komen. De winkelsector is heel gedifferentieerd: er zijn kleine en grote bedrijven, winkels die internationaal of juist lokaal opereren, ketens die fysieke winkels combineren met een wereldwijd e-commercenetwerk en kleine winkeltjes op de hoek zonder webshop. Bovendien loopt de impact van de coronacrisis flink uiteen: in veel segmenten pakt het zeer negatief uit, maar er zijn ook retailers die hun omzet hierdoor juist zien stijgen. Dat vraagt eigenlijk om maatwerkoplossingen, maar omdat de crisis zo plotseling toesloeg is dat lastig.

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

 1. Schulden vastgoedmarkt op recordniveaus
 2. Huizenmarkt koelt verder af. Hier dalen de prijzen het hardst
 3. Gemiddelde huizenprijs sinds augustus met ruim €23.000 gekelderd
 4. ‘Getransformeerd en gecombineerd vastgoed is kansrijk’
 5. Huizenprijzen nog verder gedaald in oktober