Nieuws

"Weinig partijen zullen voldoen aan nieuwe gedragscode mkb-financiers"

De Stichting MKB Financiering (SMF) heeft een nieuwe gedragscode ontwikkeld. Maar veel partijen zullen hier niet aan voldoen, is de verwachting.

De Stichting MKB Financiering (SMF), die werkt aan een beter imago voor alternatieve mkb-financiers, heeft een nieuwe gedragscode ontwikkeld, waarmee de kwaliteit van de alternatieve financieringsmarkt moet worden verbeterd.

Dat lijkt hoognodig: veel partijen zullen vermoedelijk niet aan de nieuwe gedragscode voldoen.
Vormen consumentenleningen een aantrekkelijke belegging?

In de Gedragscode MKB-financiers zijn concrete uitgangspunten geformuleerd voor financiers op het gebied van maximale rentetarieven, actieve provisie transparantie, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en passende zekerheden.

Jaap Koelewijn aan boord

De SMF wil onderzoeken of aangesloten bedrijven voldoen aan deze gedragscode en heeft daarvoor Jaap Koelewijn aangetrokken, deeltijdhoogleraar Corporate Finance aan Nijenrode. Hij treedt ook toe tot het bestuur.

"Ik lever graag mijn bijdrage aan het verder volwassen maken van deze markt in ontwikkeling. In mijn rol als bestuurder Governance zal ik de komende periode gaan beoordelen in welke mate de huidige founding partners en nieuwe partners de gedragscode al hebben ingevoerd en uitvoeren," aldus Koelewijn.

Strenge eisen

De meeste passages van de gedragscode zijn vrij algemeen geformuleerd en gaan over zaken die onder de noemer goed ondernemerschap vallen.

Voorzitter Ronald Kleverlaan van het SMF benadrukt dat het gaat om een eerste versie van de gedragscode. Indien nodig zal deze in de komende jaren verder aangescherpt worden.

“We hebben er echter heel bewust voor gekozen om een aantal elementen wel al heel concreet uit te werken, waaronder maximale rentetarieven, een concrete verwijzing naar de communicatierichtlijnen van de AFM en transparantie over vergoedingen aan adviseurs,” aldus Kleverlaan. “Dit gaat al een stuk verder dan wettelijk bepaald is en wat gangbaar is in de markt.”

Agressieve reclame

Kleverlaan ziet dat er in de markt ruim 200 aanbieders van alternatieve financiering actief zijn en dat de voorwaarden en kosten vaak niet altijd duidelijk zijn voor ondernemers. Ook wordt er volgens hem agressieve reclame gevoerd waardoor ondernemers niet de juiste financiering krijgen die in hun belang is.

“Er zijn veel cowboys actief die op het snelle geld uit zijn. Door een onvolwassen aanpak en gebrek aan transparantie krijgen ondernemers hoge kosten.”

Een gedragscode is dus hoognodig. In de praktijk blijkt het moeilijk voor ondernemers en hun adviseurs om het kaf van het koren te scheiden. "Door middel van de gedragscode krijgen de professionele partijen exposure en ruimte om zich te profileren in de richting van ondernemers. Dit kan de kwaliteit van de sector goed doen."

Brede steun nodig

Kleverlaan voorziet dat van de meer dan tweehonderd partijen, slechts vijftien partijen door de eerste fase komen. "De meeste partijen zullen niet aan de gedragscode kunnen of willen voldoen. We vragen stevige commitment om aan de audit mee te doen."

En daar wringt de schoen: niet iedere partij gaat akkoord met een intensieve audit door een onafhankelijke expert als Koelewijn. De tijd moet uitwijzen of genoeg partijen zich willen committeren om het verschil te maken.

Kleverlaan ziet al wel verbeteringen optreden in de samenwerking tussen banken en alternatieve financiers. "Voor banken is het vooral lastig om onderscheid te maken tussen de verschillende aanbieders. Acceptatie van de gedragscode en aansluiting bij het SMF kan door hen gezien worden als keurmerk om eenvoudiger samen te financieren."

Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom.