Nieuws

Scheepsinvesteerder NBZ heeft de wind in de zeilen

Scheepsbelegger NBZ behaalde in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat.

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat behaald van 0,70 dollar per aandeel. Het resultaat kwam fors hoger uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar dankzij herwaarderingen van een aantal deelnemingen in schepen.

Dat schrijft Annexum, beheerder van het scheepsinvesteringsfonds, bij het halfjaarbericht.

Positief resultaat

Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat behaald van 331.000 dollar, ofwel 0,70 dollar per aandeel. In de verslagperiode heeft NBZ de helft van haar belang in de kabellegger, het MS Cable Innovator, verkocht. Op dit verkochte deel werd een rendement van meer dan 18% op jaarbasis gerealiseerd.

Er zijn geen nieuwe investeringen gedaan. De waarde van de investeringen wordt bepaald door de contante waarde van de kasstroom en door recente markttransacties.

In een aantal segmenten verbetert het marktsentiment en als gevolg van een aantal markttransacties leidde dit voor NBZ in vier gevallen (Australia Gas IS, North Sea Gas AS, Dyvi Cable DIS en Nordic Handysize III AS) tot verhogingen van de waardering van de deelnemingen.

Halfjaarbericht 2018

Het resultaat over het eerste half jaar 2018 kwam daarmee fors hoger uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar. Over zowel het eerste als het tweede kwartaal is 0,12 dollar per aandeel dividend uitgekeerd. 

De redactie van IEXParticipaties bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.